Speciální 3D endoskop využívají od začátku letošního roku lékaři Neurochirurgické kliniky ostravské fakultní nemocnice při operacích v oblasti mozku.

Přístroj umožňuje větší přesnost pohybu v operačním poli, menší komplikace při samotném výkonu i po něm a také zvýšenou šetrnost vůči pacientovi.

Prostorové vidění

„Doposud jsme používali optický endoskop, který poskytuje pouze 2D obraz. I když jeho rozlišení je vysoké, neurochirurgovi neumožňuje prostorové vidění, takže je na něm, aby se v prostoru dokázal orientovat jen na základě svých znalostí. To nyní odpadá, operatér se může zcela soustředit jen na svůj výkon," říká primář Neurochirurgické kliniky Tomáš Hrbáč.

Většina laiků má zákroky endoskopem spojené s operacemi v dutině břišní. Ten ale při operacích mozku využít nelze.

„Pro naše potřeby jsou tyto endoskopy příliš robustní, proto jsme uvítali modifikaci 3D endoskopu pro náš obor. Pouze čtyřmilimetrový průměr koncové části nám dává při operacích mozku velký manipulační prostor kolem řešeného místa."

Menší riziko 

Kromě toho, že 3D endoskop umožňuje operujícímu lékaři dostat se až k místu zákroku a výborně se orientovat v dané části mozku, dává mu také větší jistotu pohybu v miniaturním prostoru hustě protkaném cévami a nervy.

Navíc je zákrok mnohem šetrnější pro pacienta.

„Použití 3D endoskopu snižuje riziko poškození i ve velmi náročných situacích," hodnotí primář přínos nové techniky.

Ta už byla využita například při operaci pacientky s nezhoubným nádorem vyrůstajícím ze sluchového nervu.

Nádor o průměru zhruba 16 milimetrů sice zatím pacientce nepůsobil větší potíže, měl však za následek zhoršení sluchu. Další růst nádoru by však mohl vést až k ohluchnutí a poruchám rovnováhy, či případně i smrti pacientky.

„U nádoru velkého jeden centimetr se pravděpodobnost, že o sluch přijde nebo ho bude mít výrazně poškozen, pohybuje kolem 30 procent. U 2,5centimetrového nádoru je to více než 50 procent," objasňuje primář Hrbáč delikátnost operace, při níž jde nejen o to nádor odstranit, ale také zachovat sluch. „A nejen to. Spolu se sluchovým nervem probíhá nerv, který iniciuje mimiku obličeje a zavírání oka, takže při sebemenší chybě by hrozilo ochrnutí tváře," uzavírá primář.

Ostravská fakultní nemocnice není jediná, která 3D technologii k operacím v oblasti mozku využívá. Používají ji například i neurochirurgové ve fakultní nemocnici v Plzni.