„Máme dva velké projekty, které monitorují ovzduší v Moravskoslezském kraji. Rozšiřujeme to i na území celé Slezské pánve, to znamená až po Katowice. Oba projekty se v současné době řeší. Ostrý start projektů je v roce 2011, ale řada měření již proběhla,“ uvedl na sobotní tiskové besedě Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava.

Jde o speciální systém měření, který má dát ucelenou představu o ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to i v těch lokalitách, kde se zatím žádná měření nedělala. Navíc jsou sledovány i látky, které se dosud neměřily.

Stav ovzduší se bude měřit v devětatřiceti vybraných lokalitách. Tři z měřících stanic jsou pevné, a to v nejvíce zatížených částech Ostravy – Mariánských Horách, Přívozu a Radvanicich a Bartovicích. V dalších šestatřiceti bodech se má měřit vždy týden, mobilní stanice se do daného místa vrátí během roku asi čtyřikrát.

Podle Bílka bylo dosud provedeno měření ve dvaceti lokalitách. Nejlépe dopadly klimkovické lázně. Co se týče dalších oblastí, v žádné z nich zatím nebyly překročeny limity. Faktem ale zůstává, že během měření nedošlo, až na tento víkend, ke smogové situaci. „Výsledky, které máme nyní k dispozici, jsou předběžné. Prubířským kamenem bude měření v zimním období, například při inverzích,“ varoval před předčasným optimismem Bílek.

Z dřívějších i současných měření vyplývá, že nejhůře jsou na tom lidé v koridoru na Bohumín a Katovice. „Vše co je v ose přes Bohumín směrem na Katovice, tedy například Věřňovice, to jsou nejhorší místa, která v měření vycházejí,“ řekl Bílek.

Krizové situace nastávají zejména tehdy, když vítr fouká z Polska. „Je to přibližně deset procent roční doby,“ řekl Bílek s tím, že pokud na to naváže období bezvětří, způsobí to ještě větší problémy. „Nafouká to do kotliny a tam to zůstane to stát,“ vysvětlil Bílek, který připomenul stav z ledna letošního roku, kdy takové podmínky panovaly tři týdny. V některých chvílích pak byly ve Věřňovicích překročeny limity až šestnáctkrát.