ČTK o tom informoval David Beran.

Jan Světlík dnes oznámil, že obdržel rozhodčí nález v písemné podobě. Označil jej za zjevně pochybný a hrubě porušující zákony. „Máme dost podkladů k žalobě na zrušení nálezu a okamžitě ji podáváme," komentoval Jan Světlík. Současně podává návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí.

„Následuje tedy standardní soudní řízení. K němu doložíme i to, že už několik měsíců po podání rozhodčí žaloby existovala informace, že o výsledku řízení je předem rozhodnuto ve prospěch Davida Berana," uvedl Jan Světlík. Dodal také, že rozhodčí nález vynesený ústně 23. července vydali a podepsali pouze dva ze tří rozhodců.

„Třetí ho podepsat odmítl. Písemná podoba nálezu navíc dorazila nestandardně až po 46 dnech a nijak neospravedlňuje nezákonný postup rozhodců. Ti v novém řízení posuzovali znovu totéž, co už bylo vyřešeno dřívějším rozhodčím nálezem. Projednání žaloby tedy bránila překážka věci rozhodnuté a rozhodci měli řízení zastavit," dodala dále v tiskové zprávě mluvčí strojírenských Vítkovic Eva Kijonková.

„Mé svědomí je naprosto čisté a obvinění pana Světlíka o nějakém údajném zmanipulování rozhodčího řízení jsou absolutní nesmysl. Jsem připraven k jednání s panem Světlíkem o vyřešení stávající situace. Nechci zničit jeho a už vůbec vítkovické podniky," uvedl David Beran ve svém vyjádření, které Deníku zaslal jeho mediální zástupce Mirek Deneš.