Bobr evropský je zvláště chráněný druh živočicha, který žije v rodinách o zhruba pěti členech. Typickým projevem je ohlodávání stromů, stavění hrází a vyhrabávání nor. Jedna nora je hlavní, další podél toku slouží k úkrytu a lidé si jich všimnou spíše až ve chvíli, kdy se propadnou.

Anebo také na pravidelnou prohlídku vodních toků, kterou každoročně provádí pracovníci Povodí Odry. „Bobr na území, které spravujeme, žije spoustu let a my se jej svou činností snažíme neomezovat. Na druhé straně je důležité, aby ani on svou činností neohrožoval bezpečí lidí a nezneprůchodňoval vodní toky," uvedla tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že zásah je až poslední řešení. „Někde bobr žít musí, a kdybychom po něm vše uklidili, napadl by další stromy. Nicméně problém s ním evidujeme na více místech na Ostravsku, ale třeba i na Olši," přiznala.

Vzrůstající počet bobrů potvrzuje také náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová, podle které má kraj v zásadě tři možnosti.

NAPRAVUJÍ NAŠE CHYBY

Bobrům se na řece Lučině daří

„Buďto se můžeme snažit o jejich regulaci, což se v minulosti nesmělo, takže možnosti i zkušenosti jsou omezené. Pak také můžeme evidovat žádosti poškozených o odškodnění a předávat je ministerstvu životního prostředí k posouzení, anebo schvalovat žádosti na aktuální opravy škod způsobené jejich činností," vyjmenovala Uvírová možnosti s tím, že kraj vnímá rozrůstající se počet bobrů zejména na Odře a jejích přítocích.

„Případů přibývá, takže se s tím zřejmě něco bude muset začít dělat."

Ačkoliv problémy s bobry registruje také příostravská část CHKO Poodří, někteří upozorňují, že popadané stromy a činnost bobra obecně jsou naopak velká plus.

„Nám se to může zdát jako spoušť, ale bylo to tak přece vždycky. Bobr svým působením naopak velice pomáhá, na taková místa se vracejí brouci, kteří ohlodané dřevo prospěšně využijí, houby, jimž takové podloží vyhovuje, ale i ptáci a savci, kteří vítají prosvětlení vlivem úbytku stromů," přiblížil druhý pohled na chráněný živočišný druh uznávaný biolog Vlastimil Kostkan.

Doplnil také, že bobři jsou součástí přirozeného procesu a svým způsobem dávají do pořádku přírodu, kterou lidé svou činností mnohdy sami zničili. „Bobr je problém pouze tam, kde by spadlé stromy mohly ohrozit lidi. Zasahovat bychom měli preventivně jen tam, kde ohlodaný kmen může způsobit neřízený nebezpečný pád stromu," je přesvědčen Kostkan, odborník na problematiku bobrů.