Právě v tomto období je riziko srážek se zvěří nejvyšší. „Na podzim kulminují nehody se zvěří v listopadu, kdy se na počtu všech nehod podílí 12,3 procenty. Celoročně dominuje nehodám vysoká, na podzim se ovšem významně zvyšuje riziko, že se potkáte s divokým prasetem,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Noc a ráno

K nehodám dochází zpravidla v pozdních nočních či brzkých ranních hodinách. Relativně nejbezpečněji se mohou řidiči cítit mezi polednem a 16. hodinou. Poté počet srážek se zvěří začíná opět narůstat. K haváriím dochází nejen v lesních úsecích, ale mnohdy i na silnicích mezi poli.

Největší zastoupení mají zajíci, srnčí zvěř, jeleni, ale také divoká prasata či lišky. Motoristé musejí počítat s tím, že se zvířata často pohybují ve skupinách, což platí především u divokých prasat.

Co dělat

A jaká je prevence? Silničáři kolem komunikací umisťují pachové ohradníky. Tato opatření ale riziko pouze sníží. Migrující zvěř je v takových místech ostražitější, ale od přeběhnutí silnice ji to většinou neodradí. Na některých rizikových místech se objevují oplocení. Významnou roli však hraje obezřetnost a předvídavost samotných motoristů.

Stavba oplocení proti zvěři u silnic, Ostrava, říjen 2023
V Ostravě přibývá nehod se zvěří. Silničáři zabezpečují desítky kilometrů silnic

„Důležité je snížit rychlost v místech, kde je možný výskyt zvěře, což jsou nejčastěji lesní úseky. Také je třeba udržovat pozornost a zrakem kontrolovat obě strany silnice,“ doporučila mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková s tím, že ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu.

„Některá zvěř má tendenci pohybovat se v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku. Zvířata málokdy putují osamoceně. Pokud uvidíte přecházet přes cestu jednu srnku, zpomalte co nejvíc. Je pravděpodobné, že se někde při cestě nachází i zbytek stáda,“ dodala Jiroušková.

Jde i o život

Srážky se zvěří většinou končí „jen“ pomačkanými plechy. Někdy však může jít o život. A nejen tehdy, když se řidič snaží zvířeti vyhnout a při manévru havaruje. Pojišťovny a policie registrují několik případů, kdy srnci, jeleni, ale i další zvířata vážně zranili pasažéry na předních sedadlech.

Silnice v Bartovicích, kde byla sražena losice.
Sražená losice v Ostravě. Nevhodně oplocené silnice jsou pro zvířata pastí

„To se stalo našemu klientovi, kterému přímo před auto vyskočil z mlází srnec. Po srážce prorazil čelní sklo a propadl jím dovnitř vozidla. Navíc tak nešťastně, že zůstal řidiči ležet na klíně. Zraněný srnec sebou házel a kopal kolem na všechny strany, takže svými kopýtky nejen ničil interiér, ale také zraňoval připoutaného a vyděšeného řidiče. Ten mu byl nucen ve chvíli nejvyššího zoufalství se sebezapřením zlomit vaz,“ uvedli zástupci jedné z pojišťoven.

Policie

Po nehodě je zapotřebí kontaktovat policii. Nejde o přestupek, takže nehrozí pokuta. Policie sepíše potřebný protokol a zároveň také osloví správce příslušného mysliveckého revíru a dohodne s ním odstranění zvířete z vozovky.

Střety se zvěří patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod
Nebezpečí na silnicích. Zvěř je přemnožená, srážce s ní často nelze zabránit

Někteří motoristé, jejichž pojistky srážku se zvěří nekryjí, si jako kompenzaci odvezou mrtvou srnu, zajíce nebo divočáky. Kromě různých nemocí, které může způsobit konzumace veterinárně neprověřeného masa, se mohou dostat i do konfliktu se zákonem. Takovéto počínání lze totiž kvalifikovat jako trestný čin krádeže.

K tématu

Jak snížit riziko nehody se zvířetem na minimum?

- základní prevencí vzniku nehod je snížení rychlosti jízdy v místech, kde je možný výskyt zvěře
- v kritických oblastech buďte ve střehu, zejména však v časných ranních a večerních hodinách
- pokud přes cestu prošlo jedno zvíře, hledejte další, protože srny, jeleni, ale i divočáci jsou jen zřídka osamocení, pohybují se ve skupinách
- jestliže se oslněné zvíře zastavilo uprostřed silnice, zpomalte nebo zastavte, určitě na něj neblikejte světly, raději použijte klakson. Snažte se raději vždy zastavit, protože nevíte, jak se zvíře zachová. Může se pohnout právě v okamžiku, kdy se ho rozhodnete objet.
- řidiči by měli jet jen takovou rychlostí, aby dokázali zastavit na vzdálenost, na kterou mají rozhled. Jinými slovy řidič musí být schopen zastavit i před překážkou ukrytou za zatáčkou a je lhostejné, zda je to zvíře, člověk nebo jiné auto. Při rychlosti kolem 50 km/h by se podle dopravních odborníků vysoké zvíře do kabiny vozu nemělo dostat. Ale při rychlosti 80 km/h a více je toto riziko již vysoké

Co dělat při srážce se zvířetem

- základní postup po srážce se zvířetem se neliší od běžné dopravní nehody
- jestliže jsou ve vozidle zraněné osoby, okamžitě volejte Integrovaný záchranný systém prostřednictvím linky 112
- kontaktujte policii i přesto, že nedošlo ke zranění. Policie sepíše potřebný protokol a zároveň také osloví správce příslušného mysliveckého revíru a dohodne s ním odstranění zvířete z vozovky.
- nejlepší je auto odstavit, zapnout výstražnou funkci směrovek, obléct si reflexní vestu, za vůz umístit výstražný trojúhelník a zavolat asistenční službu
- nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice, raději se jej vůbec nedotýkejte. Může vás zranit a navíc nikdy není jisté, jestli nepřenáší nějakou nemoc.
- jestliže je to možné, pořiďte fotodokumentaci poškozeného vozidla a také zvěře, případně jiným vhodným způsobem zajistěte důkazy jednoznačně prokazující, že došlo k poškození vozidla střetem se zvěří. Pomůže vám to při jednání s pojišťovnou.