„Na záměru vybudovat v Ostravě stadion se nic nezměnilo ani s příchodem nového vedení města. Je však důležité důkladně posoudit všechny možnosti. Domnívám se, že stanovit si jasný termín v případě zahájení výstavby nového stadionu není na pořadu dne,“ konstatuje například v rozhovoru pro Deník náměstek Srba.

Brzy to bude sto dní, co jste se stal investičním náměstkem ostravského primátora. Co vás za tu dobu ve funkci nejvíce překvapilo?

I po několika měsících, co jsem ve funkci, se denně setkávám s novými věcmi, novými informacemi a poznatky a jsem přesvědčen, že to ve stejném duchu bude pokračovat po celé volební období. Největším překvapením však zůstává neustálý nedostatek finančních zdrojů. I když všichni dělají, co je v jejich silách, Ostrava má tolik zajímavých nápadů, výzev a projektů, že peněz nebude nikdy dost.

Kterou z větších investic, jež má město pro nejbližší období v plánu, považujete za stěžejní?

Zajímavých a pro Ostravu důležitých projektů je velká řada, těžko se mi vybírá jeden konkrétní. Kdybych měl vyjmenovat alespoň některé, pak je to především dokončení výstavby průmyslové zóny v Mošnově, letos by měla být zahájena stavba Komunitního centra v Ostravě Marináských Horách, revitalizace okolí Slezskoostravského hradu, cyklostezky nebo Nová Karolina.

Představitelé ČSSD v čele s primátorem slibují už několik let, že se v Ostravě postaví nový stadion, kde by se mohly konat velké kulturní akce a kde by mohl působit fotbalový Baník. Jak se na to díváte vy jako investiční náměstek?

Na záměru vybudovat v Ostravě stadion se nic nezměnilo ani s příchodem nového vedení města. Je však důležité důkladně posoudit všechny možnosti, včetně jasně stanovených pravidel a podmínek, za kterých bude stadion v budoucnu provozován.

Stadion byl už podruhé jedním z volebních trháků ČSSD, je také v koaliční smlouvě. Kdo z radních bude mít jeho stavbu na starosti?

Stadion spadá do oblasti sportu, je tedy logické, že prioritně se tato záležitost bude týkat náměstka pro tuto oblast. Obecně se však bude jednat vždy o většinová rozhodnutí a nesmíme zapomínat ani na to, že sport v Ostravě nepředstavuje pouze fotbal.

K jaké lokalitě pro stavbu stadionu se přikláníte – Svinov, nebo Vítkovice? Nebo je ve hře nějaké nové místo a případně jaké?

Nerad bych své osobní preference vzkazoval kolegům přes média. Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, rozhodnutí musí být po dohodě a většinové.

Kdy padne konečné rozhodnutí v této otázce a kdy by se podle vás stadion mohl začít stavět?

Ostrava má naplánováno mnoho důležitých projektů, například v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, kde jsou již termíny jasně stanoveny a je potřeba je dodržet. Domnívám se, že stanovit si jasný termín i v případě stadionu není na pořadu dne.

Další velké téma je proměna Černé louky na kulturní klastr. Ačkoliv Ostrava neuspěla v boji o titul Evropské hlavní město kultury 2015, slíbila, že Černou louku přestaví. V jakém stadiu je nyní tento záměr?

V rozpočtu města je pro letošní rok vyčleněna částka, která bude využita na zpracování studií. Ty by nám měly říci, jestli je projekt proveditelný. Jestli se tam všechny původně plánované budovy skutečně podaří umístit, jaké si to vyžádá konkrétní zásahy do okolí a podobně. Na základě těchto studií budeme rozhodovat o dalším postupu a konkrétní využitelnosti oblasti Černé louky.

Kolik bude proměna Černé louky stát, na kolik let bude tato investice rozložena a kdy se začne realizovat?

Tato otázka je v tuto chvíli nepředmětná, dokud nebudou známy výsledky studií, o kterých jsem již mluvil.

Překvapující zprávou nedávno bylo, že město převzalo od obvodu Moravská Ostrava a Přívoz projekt revitalizace Komenského sadů. Proč jste se rozhodli převzít tuto investici?

Došli jsme k závěru, že projekt Komenského sadů je pro Ostravu natolik zásadní, že by jej měl zaštítit magistrát města. Následně byla uzavřena dohoda mezi vedením města a představiteli obvodu Moravská Ostrava a celou myšlenku výraznou většinou podpořilo také zastupitelstvo města Ostravy.

Co tedy bude dál s obnovou Komenského sadů? Necháte si udělat nový projekt, nebo budete realizovat ten stávající?

Uvažuje se o možných dílčích úpravách projektu, které by měly mimo jiné zohledňovat připomínky a návrhy obyvatel Ostravy. Každopádně jsem přesvědčen, že Ostrava potřebuje a zaslouží si odpočinková místa s parkovou úpravou v blízkosti řeky.

Budete chtít hýbat s cenou revitalizace, která byla podle poslední verze projektu zhruba sedmdesát milionů korun?

Předpokládáme, že cena projektu se výrazně lišit nebude. Rozhodující sice bude konečné množství a náklady na zmiňované dílčí úpravy, ale budeme se maximálně snažit, aby konečnou cenu neovlivnily.

Mezi Ostravany se v těchto dnech ze všech stran probírá problematika Nové Karoliny. Lidem se zdá, že město jen tiše přihlíží tomu, jak si developer dělá s lukrativním pozemkem, co se mu zlíbí. Jak to vnímáte vy?

Celou situaci vnímám jako nešťastně medializovanou. Jediná změna, ke které došlo, se týká lávky, kterou původně navrhla paní architekta Eva Jiřičná. Bohužel se ukázalo, že náklady na vybudování této lávky by dosáhly 150 až 200 milionů korun, a to je neadekvátní. K žádným dalším zásadním změnám v projektu Nové Karoliny nedochází. Navíc je potřeba si uvědomit, že původní projekt přestavby Nové Karoliny vznikl již v roce 2004. Do dnešního dne se potřeby obyvatel Ostravy zákonitě změnily, a proto nevylučujeme, že některé možné změny budou naopak ku prospěchu celé věci.

Jaké „páky“ máte na Multi Development a už je město nějak využilo?

V tuto chvílí neuvažujeme o použití jakýchkoliv „pák“. Jsem přesvědčen, že nejdůležitější je, aby práce pokračovaly, aby byl celý projekt zdárně dokončen. Vzájemné házení si klacků pod nohy by ničemu neprospělo. Jsme v pravidelném kontaktu se společností Multi, o všech krocích jsme informováni a zatím jsme skutečně žádné zásadní pochybení nenalezli. Pokud by se tak stalo, pak přijdou na řadu sankce, ale k těmto krokům skutečně není důvod.

Co všechno se vlastně na Karolině bude realizovat z investic města a v jakých termínech?

Z prostředků města Ostravy budou realizovány přístupové komunikace, dopravní napojení a demolice stávající lávky. Všechny tyto investice by měly spět ke svému konci touto dobou v roce 2012.

Prostudoval jste si během vašeho působení na magistrátu smlouvy i s dalšími investory a hledal jste možnosti, jak je přimět, aby realizovali to, co naslibovali?

Ostrava není městem, kde bychom si mohli dovolit stavět do zásoby, kde by investoři mezi sebou bojovali o možnost realizace svých projektů. Proto každou investici, která je ku prospěchu Ostravě a jejím obyvatelům, srdečně vítáme a děláme maximum pro to, aby byly realizovány. Samotná Ostrava totiž nedokáže výrazně realizovat své rozvojové projekty bez účasti soukromých subjektů. Přesto máme vytipované akce, které jsou bedlivě sledovány, ve vztahu k dodržení termínu smluv. Nepovažuji však za korektní zveřejňovat jejich jména v médiích.

Začne město dávat nějaké pokuty nebo vypovídat smlouvy? A komu nejdříve?

V tomto případě si dovolím odkázat na předchozí odpověď.

Dlouhodobě chátrají městská jatka, rozpadat se začíná módní dům Ostravica – hledáte řešení, jak se dohodnout s majiteli, aby tyto památky zachránili? Na jaké je to cestě?

Správně jste uvedl, že se jedná o soukromý majetek a město v tomto případě nemá mnoho možností, jak do celé věci zasáhnout. Situaci však nepřetržitě monitorujeme, ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí úrazu veřejnosti nebo škody na dalším majetku, okamžitě zasahujeme, žádáme nápravu a udělujeme pokuty. V případě obchodního domu Ostravica je v současné době zpracováván posudek z oboru statiky, na základě jeho výsledků bude město mít více možností, jak majitele přimět, aby situaci řešil. Obecně u soukromých objektů, které chátrají, má město jen jedinou možnost, jak situaci vyřešit dříve, než jsou zapotřebí posudky statiků. A sice majetek odkoupit a ze svých prostředků nechat rekonstruovat. Opět však narážíme na nedostatek finančních zdrojů.

Jaký je v současnosti zájem investorů o Ostravu? Před pár lety tady byl velký boom, pak s krizí přišel pokles, zvedá se to nyní?

Můžeme s potěšením konstatovat, že někteří investoři, kteří měli o Ostravu zájem před krizí, se začínají pomalu vracet a chtějí své projekty dokončovat. Nicméně dozvuky krize ještě úplně neodezněly, neboť žádný velký zájem ze strany nových investorů jsme prozatím nezaznamenali. Přesto platí, co jsem již uvedl, že město dělá maximum – připravuje podmínky, snaží se osobně angažovat, aby zájem investorů o Ostravu znovu narostl.

O které lokality se investoři nejvíce zajímají?

Obecně investory nejvíce zajímá centrum města a Moravská Ostrava, případně Slezská Ostrava. Postupně se však daří lákat investory také do průmyslových zón, které město buduje. Například zóna v Hrabové je zcela zaplněná.

V čem je podle vás největší potenciál Ostravy – čím může nalákat nové investory?

Já vidím v Ostravě dva hlavní potenciály pro možné investory. Prvním jsou sami obyvatelé, kteří se nebojí práce, jsou učenliví, přizpůsobiví a nabídnutou šanci dokáží ocenit. Druhý potenciál vidím v přístupu vedení města. Již to zde zaznělo mnohokrát, ale vedení města dělá skutečně vše, co je v jeho silách, aby investory do Ostravy přilákalo.

Když budete za čtyři roky bilancovat končící volební období, co byste chtěl mít na svém pomyslném seznamu stěžejních úkolů odškrtnuto jako splněné věci?

V předešlých otázkách jsem naznačil, které projekty jsou ve fázi realizace a příprav a byl bych rád, aby tyto byly dokončeny. Vím však, že situace se může kdykoli zásadně změnit, ať k horšímu či lepšímu. Zapomínat se nesmí ani na investice, které nejsou na první pohled vidět a nejsou obdivovány, jako například rekonstrukce kanalizačních sítí, jejich napojení na novou čističku a podobně. Především však chci, abych se za čtyři roky mohl podívat do očí svým voličům, že jsem v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím udělal pro Ostravu maximum.

JIŘÍ SRBA se narodil v roce 1978 v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu báňskou–Technickou univerzitu Ostrava obor Systémové inženýrství a informatika a obor Regionální politika a rozvoj. Dále vystudoval nástavbový vysokoškolský obor Učitelství odborných předmětů. Mluví anglicky a polsky. V ČSSD působí jako místopředseda Krajského výkonného výboru MSK a místopředseda Městského výkonného výboru Ostrava. Odborně se zajímá o oblasti rozvoje regionu, životního prostředí a školství. Ve volném čase se věnuje cyklistice, in-line bruslení, squashi, literatuře faktu, poezii, umění a rybolovu.
„Mrakodrapy“ začnou růst. Společnost CTP se chystá znovu zahájit výstavbu dvou výškových kancelářských domů na náměstí Republiky, kde je už více než tři roky oplocené staveniště ležící ladem.Podrobnosti čtěte ve čtvrtečním tištěnémDeníku!
>> POSTŘEH AUTORA

Novodobý papaláš, nebo loutka?

Tak zvláštní rozhovor jako s náměstkem primátora Jiřím Srbou jsem zřejmě ještě nedělal. Nejde tak ani o jeho obsah, který je ve výsledku řekněme docela normální, ale o to, jakým způsobem vznikl. Od myšlenky na to, vyzpovídat člověka, který na ostravské radnici už tři měsíce řídí klíčový resort investic, až po výsledný text jsem totiž s Jiřím Srbou nepromluvil jediné slovo, nesetkali jsme se, nekomunikovali jsme spolu e-mailem ani jiným způsobem.

Jak tedy mohl rozhovor vůbec vzniknout? Když jsem Jiřímu Srbovi psal textovou zprávu se žádostí o něj, nezareagoval. Když jsem mu zkoušel volat, nebral mobilní telefon. Až o chvíli později se jeho jménem ozvala sekretářka s tím, ať otázky pro náměstka Srbu pošlu na její e-mail, že on na ně odpoví také prostřednictví e-mailu. Odpověděl, a v termínu. Jen opět neposlal odpovědi přímo na můj e-mail, ale sekretářce, která je pak za něj přeposlala k nám.

V době, kdy samotný primátor, hejtman kraje a další mnohem výše postavení politici běžně a bez otálení reagují na SMS novinářů a komunikují s nimi i telefonicky, působí Srbovo počínání poněkud zvláštně. Cítí se opravdu tento dvaatřicetiletý politik se dvěma inženýrskými tituly tak nepatřičně důležitý, že přivykl papalášským způsobům z dob naštěstí dávno minulých? Druhé možné vysvětlení je, že není v politickém smyslu slova zcela svéprávný, že jednoduše nemá vlastní názor a že se musí na všechno zeptat někde hluboko v temných zákoutích stranických buněk na jihu našeho města. Nebo dokonce mimo stranické struktury. Tam, kde sedí „řídící důstojník“, který má na Srbu a jeho partu skutečně velký vliv.

Ať je to tak či onak, dobrý obrázek o vlastnostech a schopnostech náměstka primátora Srby to na veřejnost zrovna nedělá…