„Učitel svým způsobem už úřední osoba je. Teď jde o to, aby požíval stejné právní ochrany jako například úředník magistrátu. Myslím, že je to nevyhnutelné, a nenapadá mě žádný pádný argument, proč by tomu tak být nemělo," řekl bývalý učitel Tomáš Diviš.

Mohl by agresi vůči učitelům pomoci vyřešit status veřejného činitele? Hlasujte v anketě pod článkem.

Vnímání učitele

„Chování žáků se každoročně zhoršuje. Počet vyloučených žáků neustále roste. Nejhorší situace je na středních školách s učebními obory. Naopak nejlepší je na gymnáziích," uvedl pro Český rozhlas Ondřej Andrys z České školní inspekce.

„Pokud jde o agresivní žáky, žádný status učiteli nepomůže. Spíš více peněz na školní psychology, speciální pedagogy a prevenci přímo ve školách," komentuje situaci učitelka ze Základní školy v Paskově Marcela Prokelová a ke statusu veřejného činitele dodává: „Pomohlo by to jen v případě, pokud by se tím učitelé dostali i do jiné platové kategorie. Děti jsou velmi vnímavé a porovnávají, co si může za svůj plat dovolit jejich učitel a co jejich rodič. Odtud často pochází vnímání učitele jako méně prestižní profese a z toho vychází i arogantní až agresivní chování vůči nim."

Minimálně důtka

Nadávky by se neměly stát běžnou rutinou, ale měly by být zavčas podchyceny. „Jestliže žák učiteli sprostě vynadá, je jeho chování bráno jako závažné porušení školního řádu. Je svolána výchovná komise a rodiče jsou o všem ihned písemně informováni. Důsledkem je minimálně udělení důtky ředitele školy či snížené známky z chování," tvrdila ředitelka Základní školy Matiční v Ostravě Dagmar Hrabovská. Dodala, že tresty za vulgaritu vůči učiteli i spolužákům by měly být součástí každého školního řádu.

Ministr školství v médiích připustil, že by v budoucnu učitelé mohli očekávat zvýšenou právní ochranu a status úřední osoby. Za tu se považují například policisté, soudci, poslanci, senátoři, vojáci a pracovníci různých státních orgánů. Jestliže by se právní ochrana rozšířila i na pedagogy při jejich práci, lidé by alespoň zbystřili. O soudních jednáních s těmi, kteří by kantory slovně či fyzicky napadli, by informovala média a rozsudky by zajisté vzbudily ohlas veřejnosti.

Odpovědnost pedagogů by se zvýšila

Lidé se statusem veřejného činitele ale zároveň nesou větší odpovědnost za své chování, proto i za takzvané ujetí nervů neboli nezvládnutí dané situace by pedagog musel čekat poněkud tvrdší sankce. „Stát se úřední osobou je v případě učitele dvojsečná zbraň. Na jedné straně získá větší právní ochranu a možnosti, ale na druhé může čekat i vyšší tresty, pokud by například dítěti vlepil letmý pohlavek," popsala učitelka ostravské Základní školy Jugoslávská Kateřina Vláčilová.

PRO A PROTI

POZITIVA

• Učitelé by získali vyšší právní ochranu.

• Zvýšil by se zájem veřejnosti a médií o případné soudní spory mezi pedagogy a žáky.

• Mohlo by dojít k poklesu agresivního chování dětí vůči jejich kantorům.

NEGATIVA

• Pedagogové by jako úřední osoby měli i větší odpovědnost za své činy.

• Chování žáků vůči nim by se i po zavedení statusu nijak nezměnilo.

• Za takzvané ujetí ruky by učitelé byli ve větší míře potrestáni.

Anketa: Mohl by agresi vůči učitelům pomoci vyřešit status veřejného činitele?

Pavel Richter, 50 let, Karviná:

Nemyslím si, že by statut veřejného činitele u učitelů dokázal agresi ze strany žáků zcela zabránit. Mohl by ji spíše omezit. Bylo by ale dobře, kdyby agresivním žákům hrozil tvrdší trest.

Jarmila Halagačková, 57 let, Bohumín:

Ano, myslím si, že statut veřejného činitele by učitelům určitě pomohl. Spousta žáků je dnes vůči učitelům drzá a dovolí si mnohem více než kdysi. Takže bych s tím rozhodně souhlasila.

Martina Oščádalová, 20 let, Přemyslovice:

Spíše bych řekla, že ne. Osobně jsem se s agresí vůči učiteli zatím nesetkala. Proto se obávám, že nedokážu zcela přesně odpovědět.

Ptal se: Denis Fiebrich

Lucie Vláčilová