„Když jsem tam v minulém týdnu vyrazil s nafukovacím člunem, byl to už jakýsi demonstrativní vzdor,“ tvrdí Pavel Zahnaš. Ten upozorňuje na vodu zaplavující po silných deštích zemědělské pozemky v okolí a ohrožující zdejší rodinné domy třetím rokem. Tedy od vzniku cyklostezky – podle map Ostravy části trasy S – postavené městem.

Průplav DOL v Polsku - Kiedzierzyn Koźle.
Kanál Dunaj-Odra-Labe za 15 miliard má od vlády zelenou. Starostové nesouhlasí

Ve stavařině shodou okolností působí sám Zahnaš a argumentuje jak fyzikou (vyrovnáváním hladin a tlakovou vodou), tak odbornými zkušenostmi (domy tvoří pomyslnou hráz vodě). „Sto let vedl mezi cestou a polem příkop, ten zrušili při budování cyklostezky. Pod ní je zatrubnění i drenážka, což ale nestačí. Voda valí mezi domy i do sklepů,“ líčí.

Pole

Polní ulice podle něho sice patří k nejvyšším bodům ve Staré Bělé, ale soukromé pole okolo leží ještě výše. „Shora od Výškovic se tak po silném dešti tvoří laguny. Postupně se kaskádovitě propojující a kopírující už neexistující příkop,“ říká Zahnaš. Jeho stížnost svého času vede k reklamačnímu řízení stavby cyklostezky, které je však zamítnuto.

Vodoprávní úřad poté doporučuje Zahnašovi vykopat odvodňovací kanál s rourou o průměru 125 milimetrů napojenou do kanalizační sítě. „Dal jsem tam rovnou trubku sto šedesátku a nepomáhá to. Z osmdesáti procent bývá plná a k tomu čerpám vodu z pole dvěma čerpadly,“ tvrdí. Má za sebou konflikt s vlastníkem polí a chystá na něj žalobu.

Muž se k činu přiznal o navrhl dohodu o vině a trestu.
"Terorista" z Ostravy vyhrožoval bombou. Teď chce dohodu o vině a trestu

Právní kroky podniká i Pavel Dlouhý, jemuž půda patří: „ Vyzvu ho, aby uvedl pozemek do původního stavu. Domluvili jsme se, že mu uhnu o pět metrů z hranice, aby se o to vodu postaral. Udělal sice drenáž, ale špatně to asi spočítal a nefunguje mu, vždyť tam nemá přepad…“ Majitel pozemků chce mít drenáž pryč do jara, aby mohl sám konat.

„Budu muset nechat vybudovat klasickou hráz. Zřejmě se starých panelů, které se z půlky zakopou do země a na zbytek se přisype materiál do výšky,“ vysvětluje Dlouhý pronajímající řečené polnosti zemědělcům k hospodaření. Jeho plánem je odvádět vodu z lijáků přes cyklostezku do řádně zkolaudované s tvorbou lagun počítající kanalizace.

K TÉMATU
Starobělský starosta Mojmír Krejčíček o problému ví a upozorňuje na něj i vodoprávní úřad. „Z pozice samosprávy nemáme zákonné možnosti situaci řešit. Ona celá ta lokalita – od sídliště po rodinnou zástavbu – je poměrně složitá. Je povodím drobného vodního toku ústícího do Starobělského potoka, který právě před svým ústím při vydatných deštích výrazně ohrožuje přilehlé nemovitosti. Svedení dalších vod do kanalizace by vše ještě zhoršilo,“ popisuje starosta. A za samostatnou otázku považuje zemědělské práce: „Po polích jezdí těžká technika a neprovádí se hluboká orba, zemina je proto
nadměrně zhutněna a vsakování vod je omezené.“ Krejčíček také nevylučuje potřebnou hydroizolaci starších domů; podle dnešních norem. Poukazuje i na novou výstavbu domů, kdy dělníci – ať už z nedbalosti či neznalosti – přerušují dřívější drenážní systémy. „Což je opět neřešitelné, jelikož se k tomu nikdo sám nepřizná,“ dodává starosta.

Hřbitov v Mariánských Horách, 23. září 2020 v Ostravě.
PODÍVEJTE SE: Téměř uprostřed Ostravy je urnový hřbitov z minulého století
Volby 2020 v Moravskoslezském kraji.
Toto jsou noví zastupitelé Moravskoslezského kraje. Podívejte se na ně!