Teprve loni zjistili, že jsou tři roky v záplavovém území. Nesmyslně. Například Petru Kutáčovi z horní části obce by podle zákresů Povodí Odry měl Starobělský potok procházet sklepením. To proto, že v daném místě vede pod zemí v potrubí. Jenže jinudy.

Podle starousedlíků a pamětníků navíc od roku 1901 nikdy neměl takový průtok, aby se nevešel do svého koryta. To dnes zeje prázdnotou.

Když se obyvatelé o situaci loni dozvěděli, Povodí Odry v reakci na dotaz Deníku skrze svou mluvčí Šárku Vlčkovou uvedlo následující: „Jelikož vstoupila v platnost aktualizovaná vyhláška, přistoupíme k vypracování nového návrhu záplavového území s využitím aktuálních hydrogeologických dat.“

NOVÉ MĚŘENÍ SE ZPOŽDĚNÍM

Výsledky měly být v první polovině letošního roku, jenže nejsou. A s obyvateli nikdo nejednal. „Návrh záplavového území na Starobělském potoce bude připraven do konce letošního roku,“ zní aktualizované prohlášení technického ředitele Povodí Odry Břetislava Turečka.

Půjde podle něj o aktualizaci už stanoveného záplavového území na podkladu nového geodetického zaměření s využitím aktuálních hydrologických dat, která stanovil Český hydrometeorologický ústav.

Obyvatelé Staré Bělé, v tomto případě z její spodní části, kde je na papíře vodou ohroženo daleko více domů, také loni zvažovali žalobuk Nejvyššímu správnímu soudu. Je pochopitelné, že jim zničehonic začala vadit skutečnost, že ze stavební parcely se stala louka, že rapidně klesla cena nemovitosti a při prodeji by na ni kupec nedostal hypotéku nebo že na pozemku nelze nejen nic stavět, ale ani dělat terénní úpravy či plot z pletiva. Žaloba jim ale nevyšla.

„Lidé to nestihli v termínu, kdy se dalo proti rozhodnutí odvolat. Záležitost se stala promlčenou,“ připomněl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček.

LIDÉ SE DOSTANOU KE SLOVU

Jediná možnost tak spočívá ve výše uvedeném novém geodetickém zaměření.

„Návrh záplavového území bude následně představen na jednání, na které budou pozváni zástupci Magistrátu města Ostravy, stavební úřad , a hlavně zástupci obce Stará Bělá,“ uvedl Břetislav Tureček, podle něhož bude poté návrh předložen magistrátu.

„Stanovení záplavového území probíhá formou opatření obecné povahy, kdy se bude moci k návrhu záplavového území vyjádřit také veřejnost,“ ubezpečil tamní obyvatele technický ředitel Povodí Odry, že i na jejich připomínky ještě dojde.

„Důležité je, kolik bodů nechají změřit do svého matematického modelu,“ předesílá starosta Krejčíček. „Čím více jich bude, tím bude měření přesnější, ale také finančně náročnější. U takových věcí hraje roli každý chodník, každý obrubník. Ale pak se nestane, že máme vodu na kopci, a v dolině ne,“ neopomene podotknout.