Starosta Ostravy-Nové Vsi Tomáš Lefner.Starosta Ostravy-Nové Vsi Tomáš Lefner.Zdroj: Deník/Petr Jiříček„Byl to skutečně zlatý projekt. Kdybychom měli rybníky upravovat sami, neutáhli bychom to. S dotačními prostředky města a pomocí Diama jsme to ale zvládli,“ soudí o malebné proměně starosta Tomáš Lefner.

Vezmeme-li v potaz také podmočené území kolem Mariánskohorské, Diamo je nyní v podstatě hlavní investor v Nové Vsi viďte…
Diamo je klíčový investor všude tam, kde je to třeba. U nás s nimi řešíme stěžejní zelené projekty, a tam pro nás asi klíčovým hráčem skutečně je. Nejen covid nám však ukázal, že třeba ty rybníky si lidé strašně oblíbili. Nyní dokonce evidujeme i poptávku svatebčanů o tuto lokalitu, první svatbu už jsme tam před několika dny měli.

Skutečně? Jaká je vzdušná vzdálenost od osady Bedřiška?
Snad sto metrů. Pravda je, že na Bedřišce se muselo něco změnit. V minulosti jsme na rybnících evidovali spoustu negativních vlivů – krádeže, vandalství, hluk. To vše bylo úzce svázáno právě s nedalekou Bedřiškou. Dnes, a to musím zaklepat, je situace diametrálně odlišná. Dnes nám problémy dělají spíše návštěvníci z nedalekých sídlišť.

Co vyvádějí?
Není to žádná výtka, lidé už zkrátka jsou unavení covidem a nemají kam chodit. Pro naši klidnou lokalitu jsou však jejich živé návštěvy nepochopitelné – pohazují odpadky mimo koše, vybírají kameny, kterými je osázena hráz, a házejí je do rybníku, jezdí koly po hrázích rybníka, pouštějí nahlas hudbu z mobilních reproduktorů či pijí alkohol a rozdělávají ohně. Na to na vesnici nejsme zvyklí. Lidé se tady navzájem znají, nedovolí si to, všeho si váží. No prostě jiný život, nicméně opakuji – není to výtka, ale konstatování vyznání jiného životního stylu, než na jaký jsme „na vesnici“ zvyklí. Samozřejmě nám na rybnících narostly náklady spojené s úklidem a údržbou, ale věřím, že teď s ústupem covidu bude situace lepší. Lidé unaveni omezeními se vrátí ke sportu, do nákupních center, za zábavou a mezi návštěvníky už budou zejména ti, kteří si chtějí oddechnout a načerpat z nádherné přírody energii.

Jaké další investice z poslední doby má Nová Ves za sebou?
Podařilo se nám krásně zrekonstruovat starý pavlačový dům v Bartolomějské ulici, který má své kouzlo. Je tam deset bytových jednotek, je to bydlení u lesa, skoro na samotě. Podařilo se nám také opravit hasičárnu, zrevitalizovat hřbitov a ve spolupráci s farou se opravil kostel. A pak takové drobnější věci – sázení líp, revitalizace protipovodňové hráze či pamětního křížku. Nyní jsou pro nás aktuální dva takové větší projekty.

Povídejte…
V uplynulých dnech jsme dokončili hasičské cvičiště, jak tady u nás říkáme areálu určenému atletickým disciplínám, jmenovitě oštěpu, kouli, disku a kladivu, kde trénují vrhači z Poruby. Slouží ale i našim hasičům, protože je tam také hasičská věž a stometrová dráha. Příští rok ještě budeme v tomto areálu Sokola stavět budovu se zázemím, šatnami a posilovnou.

Je to vyloženě pro atlety a hasičce, nebo se počítá i s volnočasovým využitím pro lidi?
Nyní to je vyloženě pro spolky, ale do budoucna to bude i volnočasový areál. V těchto dnech jsme uzavřeli dohodu se správcem, který bude mít areál na starosti. Jsme si vědomi, že bez dozoru to zkrátka nepůjde. Chceme si nabytý majetek udržet v perfektním stavu co nejdéle, vyhnout se případnému vandalismu a být připraveni pomoci při případných úrazech.

A jaký je ten druhý zmíněný projekt?
Měl by se rozjet na podzim a je to projekt velkého parku s in-line dráhou a náměstíčkem, ve kterém by se snoubila kultura, sport a relaxace. Vzniknout by tam měly prostory pro oddych a relaxaci – lavičky, slunící louka, kneipův chodník, malé náměstíčko a místa pro sportovní aktivity: workoutové prvky, in-line dráha, skluzavka apod. Bude to naproti tenisovým kurtům U Boříka, kde se vychází z podchodu.

Z celé této lokality U Boříka chceme udělat centrum obce, už jsme začali s výsadbou zeleně ve středových pásech, kde jezdívala tramvaj. Nyní čekáme na proměnu parku, poté chceme za hasičárnou postavit ještě školku se zázemím, obchodem a službami. Lokalitu vnímáme jako centrum, protože někdejší Gottwaldova ulice centrem byla a zase bude. Je to v oblasti vodárenského pásma, tak ať tam v souladu s územním plánem vznikne něco smysluplného a nemusíme tam jen dvakrát ročně sekat trávu.

Centrum Nové Vsi je tedy otázka kolika – dvou, čtyř let?
Nechci říkat rok dva tři, protože investorem parku je město, které má možnost různých zelených dotací, ale věřím, že park do těch dvou let bude. Centrum jako celek je pak otázka financí, věřím však, že se nám to brzy povede.