V Pustkovci jsou navíc dlouhodobě proti výstavbě. „Pokud lidé říkají, že je trať zbytečná a nechtějí ji tam, proč by se jim měla nutit? Nevěřím, že to projde ani po finanční stránce, zvláště s ohledem na nárůst prací a stavebního materiálu v řádu desítek procent. Pandemie s městem hodně zamávala,“ říká starosta Pyš.

Pocítili jste po zprovoznění prodloužené Rudné zklidnění dopravy v ulicích Pustkovce? Samozřejmě berme v potaz, že pandemie frekvenci dopravy výrazně omezila.
Pocítili jsme to výrazně. Horní část Pustkovce kolem Opavské ulice se obrovsky zklidnila. Mnohdy tam z Pustkovce nešlo ani vyjet. Zklidnění je nyní v nadsázce snad o sto procent. Největší zlo tam dělala nákladní doprava, která už jezdí po Rudné. Osobní vozy směřující do Globusu samozřejmě zůstaly, ale ty už nejsou takový problém.

Je z pohledu Pustkovce po zprovoznění prodloužené Rudné ještě nutná výstavba severního spoje?
Myslím si, že na severním spoji se hodně zaspalo a dnes už by takový význam neměl. Pustit velkokapacitní cestu mezi paneláky a zástavbu taky není rozumné. Já těch verzí pamatuju už několik a k žádné ještě nedošlo. Pustkovec už nákladní dopravou ohrožený není a osobním vozidlům se nevyhneme nikdy.

A to se ještě na okraji Pustkovce plánuje výstavba tramvajové trati na porubský 7 a 8. obvod, proti které se místní obyvatelé také brání zuby nehty…
Skončilo to tím, že začátkem dubna letošního roku mělo být on-line pokračování ve veřejném projednání studie dopadu vlivu na životní prostředí (EIA), ale několik dní předem bylo zrušeno. Nyní to tedy vázne na EIA. Stavíme se vůči projektu negativně, zastupitelé jsou už několik usnesení proti. Je to zcela nesmyslně vyvolaná kauza. Kdyby město postavilo pár sloupů a natáhlo sem trolejbusy nebo zavedlo elektrobusy, byl by klid. Na sloupy by si lidé zvykli, zeleň by zůstala a zásah do stávajícího prostředí by byl minimální. Projekt je to dobrý, ale před čtyřiceti lety. Osobní doprava tu hromadnou převýšila. Stávající stanoviska zastupitelstva jsou platná.

Byly alespoň námitky pustkoveckých obyvatel vůči projektu do jisté míry zohledněny?
Vznášeli jsme námitky ne proti celému projektu, ale pouze proti části, která prochází Pustkovcem. Například podél ulice 17. listopadu u našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje měla vzniknout protihluková stěna. Taková památka a dominanta Pustkovce a měla by přijít zakrýt betonovou zdí? Kdo to viděl! Nebyl dořešen ani výjezd z tamního parkoviště nebo výjezd sanitek z integrovaného centra přes kolejiště. Naše připomínky sice byly zohledněny, ale přesto zastupitelé trvají na negativním stanovisku jako celku.

Očekáváte, že tramvajová trať nakonec vznikne? Poslední roky ohledně ní bylo spíše ticho po pěšině…
Jsem vůči tomu trochu skeptický. Podle mě spíše ne. Doba pandemie s městem hodně zamávala, a pokud lidé říkají, že je zbytečná a nechtějí ji tam, proč by se jim měla nutit? Nevěřím, že to projde ani po finanční stránce, zvláště s ohledem na nárůst prací a stavebního materiálu v řádu desítek procent. To už raději tu koncertní halu.

K TÉMATU

Dilema na „vesnici“: hala, nebo chodník?

Roční rozpočet Ostravy-Pustkovce se pohybuje kolem 11 milionů korun. Když se proto tok veřejných prostředků v době covidu pozastavil, museli si vybrat: zrekonstruovat prodělečnou sportovní halu, nebo postavit tolik potřebný chodník v obci, který má nyní podobu žlutě namalované čáry na vozovce, oddělující auta od pěších?

Vezmeme-li to do důsledku, zastupitelé vlastně na výběr ani neměli, jelikož na rekonstrukci haly byla vypsána účelová dotace a už nešlo couvnout.

Pustkovec trápí chodníky. Brzy se v obci vybudují nové, vyhovující svému účelu.Pustkovec trápí chodníky. Brzy se v obci vybudují nové, vyhovující svému účelu.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Hala nám byla po souhlasu zastupitelů svěřena do péče, ale je obrovsky prodělečná. Od roku 2018 jsme na ní prodělali 630 tisíc korun. Předali jsme proto halu do dlouhodobého nájmu TJ Sokol Pustkovec, který může Národní sportovní agenturu požádat o 70procentní dotaci na její rekonstrukci,“ popisuje starosta Stanislav Pyš osud tamní haly, propojené se základní školou Josefa Valčíka.

Plány už jsou podle něj v běhu, a ne-li do začátku následujícího školního roku v září, pak do začátku toho následujícího v roce 2022 musí být hala opět k dispozici.

„Město dodá dvacet procent a my přispějeme na rekonstrukci desetiprocentním podílem, což je 4,8 milionu korun. Je to rozpočítané na dva roky, protože jednorázově bychom tolik peněz nebyli schopni z jedenáctimilionového rozpočtu vyčlenit.

Počkat proto musela výstavba chodníku, který nyní v Pustkovecké ulici má podobu pouhých žlutých čar na vozovce. „Drobnou část postavíme už letos, zbylou, větší část ale až po rekonstrukci haly. Jde však o rizikový úsek, byť prozatím naštěstí bez nehod, takže nelze dlouho otálet,“ komentuje starosti Pustkovce Stanislav Pyš.