Jedním z klíčových témat pro Starou Bělou je výstavba nové školní tělocvičny, která s ohledem na nárůst cen prací a stavebních materiálů může vyjít až na bezmála sto milionů korun S DPH. „Když si vezmete, že máte školu pro 500 dětí s jedinou tělocvičnou o rozměrech 7 krát 14 metrů, v níž hygiena uznává pohyb nanejvýš patnácti dětí, dokážete si představit, jak obtížně se v takových podmínkách dá realizovat kvalitní tělesná výchova,“ popisuje stávající stav starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček. Témat rezonujících městskou částí Ostravy je ale mnohem víc.

Souběžně s volbami se loni ve Staré Bělé uskutečnilo referendum, v němž devadesát procent lidí ze sedmdesáti procent zúčastněných vyjádřilo nesouhlas se stavbou obchodního centra a hal pro lehký průmysl na území obvodu. Skončilo tím toto téma?
Referendum je závazné pro nás, nikoli pro stavebníka či státní správu. Stavebník však nakonec od záměru sám ustoupil. Nemyslím, že hleděl na výsledky referenda, ale měl smlouvy na využití pozemků, které padly, protože dosud nedošlo k naplnění záměru. To byl první krok, druhým je změna územního plánu, která je nyní v řešení, ale rok dva ještě potrvá. Do té doby vše závisí na majitelích soukromých pozemků, k čemu je prodají.

Radnice městského obvodu, Stará Bělá, 28. března 2022.
Bělá, kam se podíváš. Ta v Ostravě slaví 750 let a pořádá zajímavou "párty"

Jaké záměry by v této lokalitě mezi Plzeňskou a Junáckou ulicí viděl rád úřad?
Rádi bychom tam viděli rodinné domy či nižší bytové domy, maximálně čtyřpatrové, které by navázaly na panelákovou výstavbu na Dubině a zároveň na rodinnou výstavbu u nás v obci. Měli jsme jednání na magistrátu spolu s tuším že třemi vlastníky pozemků, kteří vyjádřili zájem, aby se územní plán změnil, ale to je běh na dlouhou trať. K zemědělské půdě, která tam teď je, se už asi nevrátíme, což je škoda, protože po republice jí ubývá, přitom proluk k zastavění je ve městě ještě dostatek. Obec jako taková se zahušťuje spíše dovnitř, nějaké pozemky jsou prodány u Bělského lesa.

Téma, které byste rovněž rádi vyřešili co nejdříve, je výstavba nové tělocvičny základní školy. Jak to s ní vypadá?
Máme vydané platné stavební povolení a uzavřenou smlouvu na projekt pro provedení stavby a zajištění finančních prostředků z možných dotačních titulů. Je to stavba za desítky milionů korun, sehnat je nebude úplně jednoduché a bez dotace se neobejdeme. Město zajišťuje předfinancování, aby bylo na samotnou stavbu, protože vlastní dotaci získáte až po kolaudaci. V tuto chvíli můžeme získat na dotacích maximálně 75 procent nákladů, pesimisticky je to polovina, realita bude někde uprostřed. Do dvaceti milionů korun jsme schopni se spolupodílet, ale bez dotace to nepůjde.

Restaurace Sokolovna, Stará Bělá, březen 2022.
V Sokolovně ve Staré Bělé mají nové menu. Naopak pivo zde teče už 50 let stejné

Můžete upřesnit zmíněné náklady v desítkách milionů?
Odhad před dvěma třemi lety byl 60 milionů korun bez DPH, při dnešních cenách je třeba počítat s nárůstem na částku možná až na 80 milionů korun bez DPH, s daní jsme bezmála na sto milionech korun. Nová tělocvična je ale nutně potřeba. Školní budova je klasická pavilonová z roku 1960, na tělocvičnu se tehdy nekladl takový důraz a je malá. Když si vezmete, že máte školu pro 500 dětí s jedinou tělocvičnou o rozměrech 7 krát 14 metrů, v níž hygiena uznává pohyb nanejvýš patnácti dětí, dokážete si představit, jak obtížně se v takových podmínkách dá realizovat kvalitní tělesná výchova.

Jaká bude nová tělocvična?
Rozměrově by měla nabídnout například plnohodnotnou hrací plochu pro basketbal, navíc ji bude možné přehradit na dvě části, k tomu zůstane stávající tělocvična, takže můžeme mít v jeden okamžik až tři prostory pro tělesnou výchovu. Počítáme i s osmi šatnami, kabinety a úschovnou náčiní. Bude napojena na stávající krček, ale postavena tak, aby ji bylo možno využívat nezávisle na výuce i v odpoledních hodinách.

Jak dlouho počítáte že stomilionová stavba potrvá?
Musíme tělocvičnu postavit během jednoho školního roku, případně od jara do zimy. Optimistický výhled pro dokončení je rok 2023, a to pokud se nám letos podaří získat dotace, realistický výhled počítá s dokončením spíše v roce 2024. Státní rozpočet se schvaloval nedávno, takže veškeré nové dotační tituly jsou teprve v plenkách.

Starosta Ostravy-Petřkovic Ivo Mikulica.
Rekonstrukce školky za padesát milionů. Starosta Petřkovic: Pro nás je klíčová

Co se týče aktuální situace, pomáhá už Stará Bělá nějakým ukrajinským uprchlíkům?
Máme zde osm startovacích bytů pro mladé rodiny, pro tento rok jsme neobnovovali nájemní smlouvy u dvou z nich, protože jsme pro příští rok počítali s jejich rekonstrukcí, ale v tuto chvíli jsme v nich ubytovali dvě ukrajinské maminky s dětmi. Předpokládáme, že tento týden se nám uvolní další až tři byty, které rovněž nabídneme uprchlíkům. Zatím s nimi v bytech počítáme do konce letošního roku, v případě nutnosti se dá rekonstrukce odložit, ale řešením je najít jim plnohodnotné bydlení v zemi nebo v ideálním případě umožnit návrat do vlasti.

Mluví se také o vysokorychlostním internetu ve Staré Bělé…
Všichni věříme, že v letošním roce už T-Mobile začne rozšiřovat optickou síť z Dubiny podle zpracovaného projektu k nám na Starou Bělou. Během zhruba dvou let by tedy mohla být zasíťována optickým kabelem. Jsme v kaňonu Starobělského potoka, od ústředny je to k nejvzdálenějším domům přes dva kilometry a i po drátu je internet na dnešní dobu dosti pomalý. Vzdušný signál zase do mnohých nízko položených míst nedostanete. Operátor má vydané územní rozhodnutí, od nás smlouvu o smlouvě budoucí na věcná břemena, takže stačí „začít kopat“. Míček je na jejich straně. Všechny náklady půjdou za operátorem.