Co zásadního se letos ve Svinově bude dít?
Bude to hodně stavební rok. Pokračujeme v rekonstrukci kanalizace Svinov jih soustředěné na oblast okolo ulice Bratří Sedláčků. V srpnu loňského roku společnost OVaK začala rekonstruovat vodovod na Jižních svazích v ulici V Závětří a přilehlých komunikacích. Čekáme a věříme v podporu ze strany města, protože náš rozpočet je velmi napjatý a s ohledem na stávající situaci na trhu se stavebním materiálem nejsme schopni zaplatit všechny povrchy. Cena se už vyšplhala asi na čtrnáct milionů korun. Rekonstrukce by měla skončit v listopadu, dlouhodobě je potřebná, dochází zde k častým poruchám. Toto potrubí je mnohdy starší více než čtyřicet let. Součástí bude rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho doplnění tam, kde ho lidé vyžadují. Dále se chystá rekonstrukce Správní budovy a márnice, kde je naprosto nevyhovující sociální zařízení i zázemí pro zaměstnance údržby.

Začnou i některé nové stavební akce?
Ano, už nyní probíhají práce na spuštění navazující rekonstrukce kanalizace a patrně opět i vody v části ulic Podzimní a Zátiší, která začne po dokončení etapy Svinov jih. Chceme letos zrekonstruovat či dodělat hned několik chodníků, ať už kolem Elektrárenské ulice u Veolie, v části Bílovecké ulice nedaleko úřadu nebo v Urbaníkově ulici. Letošní rok zkrátka bude o obnově, a tedy velmi stavební, bude se týkat komunikací, chodníků, dopravního značení. Nezapomeňme, že obvod má i bytový fond a ten je třeba stále obnovovat. Současně chceme realizovat výstavbu dvou zastávek v Ostravské ulici v blízkosti oblasti Janová. Na tuto akci máme již alokovány finanční prostředky i schválenou projektovou dokumentaci. Další akce je nová fasáda na objektu na náměstí Dr. Brauna navazující na loňskou rekonstrukci střechy. Bude toho opravdu hodně. V polovině roku má například ŘSD realizovat odhlučnění Rudné ulice pomocí revolučních panelů na svodidlech. Na to se taky velmi dlouho čekalo. Přeci jen rok od roku se doprava na této tepně zvyšuje v počtu projíždějících aut. To nese i vedlejší produkt razantní zvýšení hlučnosti. Zvláště pak v zimním období, kdy opadají stromy a keře, je to velmi citelné.

Jak to aktuálně vypadá ve věci plánované mnohaleté zástavby pole mezi Svinovem a Porubou?
To je několik samostatných témat. Jedna část je vedle Kauflandu na ploše bývalého Větrníku. Soukromý investor zde chce vybudovat bytovou výstavbu včetně občanské vybavenosti, v loňském roce se řešilo napojení na místní komunikace a umístění. V současnosti nemáme aktuální zprávy o stavu tohoto projektu, zřejmě probíhají projekční práce. Vedlejší objekty přes ulici Elzy Trioletové – dům s pečovatelskou službou a výškové domy – nyní patrně nejsou na programu dne, nemáme žádné nové zprávy, že by se ohledně toho něco významně dělo.

A z druhé strany, kde MAPPA připravila studii budoucí zástavby?
V druhé části MAPPA prezentovala vizi, jaká je představa vedení města. Svinovští občané s tím však nejsou úplně ztotožněni. Na části tohoto území plánuje stavět společnost Hochtief, která velice rozumně přistoupila a rozčlenila pozemky, respektovala požadavek obvodu na umístění a vybudování dalších parkovacích míst nad rámec svého projektu, za což jsme upřímně vděční.

Zmínil jste nevoli místních obyvatel, vadí jim něco konkrétně, nebo obecně to, že by se mělo ve Svinově stavět ve velkém?
Samozřejmě žijeme ve městě, kde je předpoklad, že se území bude zastavovat. To je všem asi jasné. Nemůžeme očekávat, že zůstanou dnes volné plochy ležet ladem. Rozhodující je ale přístup k řešení. Ten bohužel koliduje mezi místními obyvateli a představami vedení MAPPA, potažmo vedení města. Rozdílné pohledy vyvolávají třecí plochy. Místní občané to vnímají tak, že by se vše mělo dít podstatně citlivěji – nízkopodlažní rodinnou zástavbou, která ze strany od Svinova převažuje, než vyššími patrovými domy, s nimiž se počítá od ulice Polské. Vícepodlažní budovy jsou pro ně nepřijatelné s ohledem na uvažované počty nových obyvatel, potažmo počty parkovacích míst a množství zeleně. Ve studii zástavby tohoto území se také počítá s propojením lokality se stávajícími komunikacemi ve Svinově. Toto je a bude velmi ožehavá otázka, protože by se lokalita díky vyššímu počtu aut nově bydlících lidí mohla stát zároveň tranzitní. Sice se navrhuje mnoho konstrukčních a technických překážek jako jsou například jednosměrné komunikace s řadou zatáček a zpomalovacích prvků, ale přesto… Máme zkušenosti z několika už takto upravených komunikací, že to není šťastné řešení.

NÁZOR OPOZICE

OTÁZKA PRO… opoziční zastupitelku Ostravy-Svinova Jiřinu Kábrtovou:

Jste spokojena s vývojem, jakým Svinov prochází, nebo byste něco změnila?
Jako všude jinde i ve Svinově opozici koalice přehlasuje a její názory tak většinou nejsou vyslyšeny. Tak je to všude. Většinou se odhlasují návrhy podané koalicí. Musím ale uznat, že je vidět, že se tady něco děje. V mé čtvrti byla v katastrofálním stavu kanalizace, která pomalu míří do finále. Za posledních šedesát let se sice Svinov hodně změnil, ale chtěla bych dosáhnout toho, aby se tady lidem skutečně dobře žilo a neodcházeli. A nemyslím to jako klišé. Obě mé děti utekly mimo Svinov, což bych pro budoucí generace chtěla změnit. Chtěla bych se přičinit například o vytvoření místa – a vadí mi, že tu takové není, kde by se mohli i během týdne scházet starší lidé a tvořit, dozvídat se o Svinovu, diskutovat o dění ve světě, zkrátka takovou školku pro důchodce. Máme tu kvalitní školy, školky, hřiště, obchod, kde je skutečně vše, po této stránce je na tom Svinov dobře.