„Hrozně jsem se v této pozici našla. Jako zastupitelé, ať už v jakémkoli složení, zrajeme jako víno, a to doslova. Do každé obecní budovy jsme něco investovali – do interiéru obecního domu, do kapličky, do obchodu, z výseku masa je komunitní centrum. Na malých projektech jsme se učili, zráli a nyní si v ‚klidu‘ můžeme dovolit obří rekonstrukci školy a výstavbu nové budovy školky. Stejně jako vinař musí dojít ke správné kvalitě vína, tak i my jsme došli k velkým projektům,“ říká Regíná Vřeská, jež neskrývá, že chce ve funkci pokračovat i v dalším čtyřletém období, pro které má s kolegy připraveny další záměry, na kterých by se ráda podílela.

Stěžejní investicí ve Zbyslavicích, byť z větší části krytou dotací, je nyní rekonstrukce základní školy a výstavba školky. Co to znamená pro rozpočet a investice obce do následujících let? Bude kvůli sjednanému úvěru třeba omezit výdaje?
Takhle jsme to rozhodně pojmout nechtěli. Chceme zde žít a investovat dál. Úvěr jsme proto nastavili tak, abychom v každém roce měli nejen na běžný provoz, ale také investice. Samozřejmě si teď nemůžeme úplně vyskakovat, ale na druhé straně úvěr nemusíme ani zcela vyčerpat, dokonce ani použít, až podle čerpané výše budou každým dnem známy bližší podmínky.

Deník v ulicích Zbyslavic.
Zbyslavice, vesnice u Ostravy s mnoha tipy na výlety i s QR kódy na budovách

Co dalšího máte se Zbyslavicemi v plánu, když nechcete investice v obci přiškrcovat?
Už nyní 2. srpna začne další projekt, a to revitalizace zeleně. Po celé obci jsme vybrali devět lokalit, které zvelebíme. Kdo projede obcí, nemůže je minout. Zeleň ve Zbyslavicích bude na vyšší úrovni. Vysadíme zde 1400 keřů a stromů, takže nepůjde o zanedbatelné plochy.

Kolik do zeleně chcete investovat?
I tento projekt bude krytý dotací, takhle už to mám v hlavě nastavené – s čím přijdeme, na to se snažím alespoň z části sehnat externí peníze.

Zrovna nedávno jsem viděl jakýsi seznam a obcí, které byly dlouho vůči dotačním výzvám zcela hluché, byla pěkná řada…
Já jsem asi výjimka, ale kdysi dávno jsem byla na pracovní skupině Evropské rady v Brně. Byli přede mnou dva starostové, kteří právě nadávali na dotace a celý tento systém. A pak jsem se postavila já a vyjmenovala jsem asi šest projektů, a všechny byly realizované s dotacemi. Bez dotací na malé obci existovat nelze. Možná že je realizace pomalejší, o všem se mluví a neustále se něco schvaluje, ale můžete dosáhnout na vše, co obec potřebuje, a díky dotacím ji posunout dál.

Starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
Starosta Klimkovic pro Deník říká: Městská policie jsou dobře investované peníze

Co dalšího byste tedy chtěli?
Musíme něco udělat s obecní hasičárnou. Jelikož nemáme hasiče, není budova udržovaná a je v ní neustále vlhko. Škoda, že je volební období čtyřleté, protože než něco vymyslíte a zprocesujete, mnohdy to v daném období ani nelze stihnout. I v tomto případě počítám, že od zadání projektu po dokončení to bude otázka zhruba pěti let.

Bude hasičárna sloužit svému primárnímu účelu, když v obci nemáte hasiče, nebo počítáte s jejím využitím pro nové účely?
Největší výzvou právě bude vymyslet, k jakému účelu hasičárnu využijeme. Dole jsou garáže a skladiště, kde máme zaparkované obecní sekačky a traktory, nahoře ve věži jsou nevyužité prostory. Minulé vedení obce mělo poměrně dobrý nápad, od kterého se nechceme příliš odklánět. Navrhovalo, že by se do hasičárny přestěhoval úřad a stávající kanceláře, protože od hlavní cesty je přístup bezbariérový, zatímco u současné budovy jsou překážkou schody.

Starosta Ostravy-Petřkovic Ivo Mikulica.
Starosta Ostravy-Petřkovic: Když dostaneme na školku, zůstaneme součástí Ostravy

Co by se pak stalo se stávajícím sídlem úřadu?
Jelikož v patrech nad námi jsou dva byty a jeden v prvním podlaží, bylo by ideální přebudovat prostory na další, vcelku nadstandardní byt. Mezi mladými je zájem. Taková je ale jen prvotní vize, od které se sice nechceme odklánět, ale rozhodnuto ještě není. Máme seznam, co dalšího by připadalo v úvaze, ale není to žádná sláva.

Úřad by měl zaujmout celý prostor hasičárny?
Padl návrh, že ve věži by mohla vzniknout galerie a vystavily by se tam staré obrazy a další historické materiály naší obce. Chceme pro budoucí generace zachovat historii obce. V tomhle duchu přistupujeme ostatně i k rekonstrukci školy. Mám pocit, že obci to dlužíme.