Materiál nese název „Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy rozvojového záměru splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic“. Kromě toho, že ruší přípravu DOL, navrhuje ministerstvo také zrušení územních rezerv ve všech větvích kanálu (kromě zmíněné Odry). Po tom dlouhodobě volají obce, podle kterých jim územní ochrana brání v rozvoji.

Místo plánovanýého vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe, listopadu 2020 v Ostravě.
Unikátní příležitost? Ostrava nechce DOL ani splavnění Odry

Za splavněním Odry si ministerstvo stojí navzdory odmítavému postoji samospráv. „Jde o druhé napojení České republiky na evropskou síť vodních cest, zejména pak na dynamicky se rozvíjející námořní přístav Štětín-Svinoústí, dále napojení na nejprůmyslovější oblasti Slezska, Poodří a Berlínské aglomerace,“ píše se v materiálu.

Podle něj je vodní cesta „mimořádně vhodná pro tzv. těžké kusy, nadrozměrné kusy a ostatní kusové, paletované, pytlované zboží, celolodní tankery včetně nebezpečných přeprav, celolodní volně ložené náklady a všechny druhy kontejnerů. Specializované lodě mohou velmi efektivně přepravovat vyrobené automobily ke spotřebitelům. Přeprava LNG v říční dopravě od námořních terminálů může být také významnou výpomocí například v krizovém období.“

Odpůrci vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe projevili svůj názor u lávky v Ostravě.
Výmysl nemocného starce? V Ostravě se objevilo: Ne Dunaj, Ne Labe, Ne Zeman!

V rámci další přípravy splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic bude Ředitelstvím vodních cest ČR zadáno zpracování územně – analytické studie, která má „posoudit veškeré aspekty a specifika sledovaného území v oblasti ostravské aglomerace – tedy nejen dopravní funkci, ale i oprávněné požadavky v oblasti vodohospodářství, životního prostředí a případně turistického ruchu a rekreace“.

Kanál DOL hodnotila studie proveditelnosti, ze které na podzim 2018 vzešlo, že stavba za 585 miliard by byla ekonomicky efektivní. Labská větev ale už tehdy byla na hraně a ministerstvo doporučovalo věnovat se především propojení Odry a Dunaje.