A dořešit tak přestupy mezi tramvajovou a trolejbusovou dopravou v oblasti dnešní točny Sokola Tůmy a tramvajových zastávek na ulici 28. října.

Stavbaři však místo opustili ve druhé polovině září. Poté, co se zjistilo, že v podloží se nachází v podstatě skládka suti a směsi odpadního materiálu. „V srpnu byly zjištěny nedostatečně zasypané části původní zástavby. V této souvislosti byl za účelem prověření území proveden plošný georadarový průzkum," popisuje Kamil Bednář, náměstek primátora pro investice.

Zbytky domů i navážka

Výsledek? Pod povrchem se nachází směsný odpad hlína se zbytky cihel, betonu, dřeva, kovových prvků a asfaltových materiálů.

Dílem jde o zbytky po domech, které zde v minulosti stály, dílem zde byl odpad zřejmě navezen.

„Místo třiceti centimetrů se bude muset vybrat a odvézt podloží do hloubky jednoho metru a uložit na skládku. Zejména uložení asfaltu je dost drahé," komentuje Bednář dodatečné náklady na sanaci území, které byly vyčísleny včetně DPH na zhruba deset milionů korun.

Posudky s překvapením

Město si proto nechalo vypracovat dva znalecké posudky. S poněkud překvapivým výsledkem.

„Nejedná se o chybu projektanta, investora, zhotovitele ani jiné osoby," shrnul jejich závěry Bednář. Jak doplnil Radek Muťka z investičního odboru magistrátu, v rámci projektu sice bylo uděláno sedm sond, které zkoumaly podloží, ale ani jedna však shodou náhod kromě suti na nic jiného nenarazila.

„Jde o znalce s kulatým razítkem," konstatoval primátor Tomáš Macura, i když se netajil určitými pochybnostmi.

Než se práce zastavily úplně, stačili pracovníci firmy Strabag, která je dodavatelem stavby, vybudovat kanalizaci, vodovod, rozvody trakčního kabelového vedení a přeložit inženýrské sítě. Pokud zastupitelé změny projektu a zejména vícepráce a jejich financování schválí, bude od 9. března stavba pokračovat. Reálně však hrozí, že miliony navíc bude muset město zaplatit ze svého.

Zamítnuté dotace

„Poskytovatel dotace stanovil vícepráce jako neuznatelné výdaje," vysvětlil Bednář a doplnil, že magistrát připravuje na základě posudků, které hovoří o tom, že změny v projektu jsou „objektivně nepředvídatelné a opodstatněné", odvolání.

Regionální rada Moravskoslezko, která evropské peníze rozděluje, totiž už v listopadu loňského roku požadavek města o další dotace na sanaci území zamítla.

Podle mluvčího Michala Sobka proto, že se podobné komplikace předpokládat daly.

„V případě, že tyto náklady uznány nebudou, vícepráce budeme financovat z rozpočtu města," dodal Bednář.

Přestupní uzel Hulváky v číslech Původní termín zahájení stavby - duben 2014
Termín dokončení - podle smlouvy únor 2015
Původní cena podle smlouvy - 48,8 milionu Kč bez DPH
Vícepráce celkem (včetně sanace území) - 9,5 milionu Kč bez DPH
Celková aktuální cena stavby - 58,2 milionu Kč bez DPH
Předpokládaná dotace - 62 procent uznatelných nákladů
Opětovné zahájení stavebních prací - 9. března 2015
Nový termín dokončení a předání díla - 30. srpna 2015