Bude se stěhovat z historické budovy v centru města k „sestrám“ do univerzitního kampusu v Porubě, nebo nebude?

Vše na téma
VOLBY 2018 v Ostravě najdete zde

Odejde tak z centra města na tři tisíce lidí? Plán, který na univerzitě existoval už za rektorské éry současného hejtmana Iva Vondráka, rozděloval nejen veřejnost, ale i samotnou univerzitu studenty a dokonce i pedagogický sbor.

Budova Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v centru města.

Univerzita si nechala v několika dotaznících ověřit, který názor má větší váhu, až nakonec rozhodla: Stěhujeme se! Velké nevoli navzdory.

Proč se tak stalo, musel rektor univerzity Václav Snášel obhajovat i na zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty, kam byl přizván tento záměr blíže rozvést. A kde pokračovaly už dříve započaté rozmíšky mezí ním a Zdeňkem Zmeškalem, děkanem fakulty.

Právě Zmeškal s dalšími členy vedení fakulty mu byl největším oponentem. A nutno říct, že některé jeho připomínky rektor objektivně neobhájil. S jinými však univerzita v zájmu dalšího posunu a zkvalitňování obstála.

Více na téma Stěhování Ekonomické fakulty najdete zde

Když už se jedni museli podrobit „větší síle“ a plánovaný přesun skousnout, objevily se první vizualizace nové budovy, které „otevřely“ druhé kolo debat.

Vznik univerzitního náměstí v kampusu byl částí, kterou přivítali všichni, podle některých je však samotná plánovaná budova jen lacinou kopií vídeňské univerzity.

Lidé z ekonomické fakulty závěrem navrhli zpracovat detailní porovnávací studii obou variant setrvání a přesunu.

Dají její výsledky razítko na otázku, zda z centra města odejde kolem tří tisíc studentů (což, jak poznamenává rektor, není otázka pro univerzitu), nebo půjde o další bezcennou snahu něco zvrátit?

OČIMA LÍDRŮ

Lukáš SemerákLukáš Semerák (Ostravak)
Trend opouštění starších budov a výstavba nových na zelené louce se mi nelíbí. Budova dlouhá léta škole sloužila, ta by ji teď měla opravit. Dnešní studenti mají při volbě školy velký výběr a jedním z faktorů, který rozhoduje o tom, kde budou studovat, je kvalita studentského života. K tomu patří kavárny, divadla a hudební kluby. Město nabízí vedení VŠB pomocnou ruku při opravě „ekonomky“ (např. s parkováním). Mrzí mě, když rektorát neslyší a prosazuje drahou výstavbu. Vehemence, s jakou tak činí, mi je místy až podezřelá.

Zdeněk NytraZdeněk Nytra (ODS)
Nepodporuji, je to další rána pro uvadající centrum. Obávám se ale, že už je vedení VŠB-TU rozhodnuto. Jednal jsem v této záležitosti opakovaně s vedením univerzity, jako vlastníkem budovy, ale pozice ODS není příliš silná. V této věci krutě zaspalo vedení centrálního městského obvodu. Všichni mají spoustu řečí, co všechno se pro centrum nedělá a přitom si necháme odejít významnou část studentů, kteří jsou kořením života ve městě. Uvidíme, ale za sebe říkám, že se pořád nemíním se stěhováním smířit.

Tomáš MacuraTomáš Macura (ANO)
Jsem proti stěhování ekonomické fakulty. Už jsem také intervenoval u pana rektora. Pro podporu varianty setrvání jsem mu nabídl i pomoc při zajištění parkování v centru, i při zajištění náhradních prostor pro výuku po dobu rekonstrukce. Nelze přijmout tezi, že je výhodnější opouštět památkově chráněné objekty s historií a stavět místo nich levné standardizované budovy na předměstí. Stěhování EKF z centra je nejen proti zájmům města, ale v konečném důsledku to bude mít negativní dopad i na EKF a její studenty.

Zbyněk PražákZbyněk Pražák (KDU-ČSL)
Nejedná se až tak o problém samotného přestěhování ekonomické fakulty jako o to, že po jejím případném přemístění z centra města tampřibude další velká, prázdná budova. Navíc kvůli svému špatnému stavu, což je hlavním důvodem zamýšleného stěhování, zřejmě nenajde kvalitní využití a může tak rozšířit ,vředy města’ v podobě opuštěných a hyzdících objektů. A to bohužel i v jeho samotném centru. Z tohoto úhlu pohledu bych byl raději, pokud by mohla proběhnout rekonstrukce a fakulta tam zůstala.

Patrik HujdusPatrik Hujdus (Nezávislí)
Stěhování školy z centra města rozhodně nepovažujeme za dobrý nápad. Už tak se nám centrální obvod totiž vylidňuje a úbytek studentů zde bude znatelný. Nechceme podporovat nic, co by mohlo mít vážné dopady na živnostníky v našem městě i celkový život v jeho centru.

Martin JuroškaMartin Juroška (KSČM)
Dle našeho mínění by „ekonomka“ měla určitě zůstat v centru. Je správné, když jsou fakulty škol vrostlé do města. Model vytváření separátních, specializovaných a tak trochu izolovaných čtvrtí nepřispívá k integrálnímu rozvoji města. Navíc pak ta koncentrace vede i ke snaze koncentrovat výuku pro studenty různých oborů. Je to levnější a snazší, ale v žádném případě to nepřispívá ke kvalitě vzdělání.

Jiří SrbaJiří Srba (ČSSD)
Některé důvody pro stěhování jsou pochopitelné, ale nemohu souhlasit s přesunem. Ekonomická fakulta VŠB-TUO má přece v centru Ostravy svou dlouholetou tradici. S jejím vystěhováním se bohužel posílí trend dalšího vylidňování a mizení života z centra.

David WitoszDavid Witosz (Piráti)
Nepodporujeme a považujeme výslednou situaci za selhání komunikace mezi Magistrátem města Ostravy a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Ostravské centrum má již nyní veliké problémy s neobsazenými či chátrajícími historickými budovami soukromých vlastníků. My jsme toho názoru, že právě takové instituce, jakou je univerzita, by měly jít příkladem a pečovat o kulturní dědictví.