Strážníkům letos skončí sedmileté období, během kterého měli možnost si doplnit vzdělání zakončené maturitou. Pokud to do konce letošního roku nestihnou, musí řady městské policie opustit. To jim přikazuje novela zákona o obecní policii, která platí od 1. ledna 2009.

„V Ostravě se to momentálně týká třiceti čtyř strážníků, kteří doposud vzdělání zakončené maturitou nemají. Jedenáct z nich si ji ale nyní dodělává a letos by ji také měli dokončit," uvedla mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zychová a dodala, že nemá informace o tom, že by si někdo z nich vzdělání dodělával na některé z policejních škol. Podle zákona totiž nezáleží, v jakém oboru a na jaké škole strážník takzvanou zkoušku dospělosti získá.

Jedenáct výjimek

I přesto je mezi ostravskými příslušníky obecní policie dvanáct takových, kteří lhůtu pro doplnění vzdělání nevyužili, a zároveň ani nesplňují podmínky, aby nemuseli své povolání opustit. Výjimka platí jen pro ty, kteří k 2. lednu 2009 již dosáhli věku 45 let a třikrát úspěšně absolvovali zkoušku z odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra. Takových je podle Zychové u ostravské městské policie jedenáct.

Většiny zaměstnanců Městské policie Ostrava (MPO) se ale novela nijak nedotkne.

„Městská policie Ostrava má celkem 647 strážníků a 99 procent z nich splňuje podmínky pro to, aby mohli zůstat," doplnila Zychová s tím, že požadavek na maturitní zkoušku není podle ní velkou překážkou. „Novela vešla v platnost a my ji musíme respektovat. Každopádně dnes se maturita požaduje pro vykonávání téměř všech profesí, takže proč ne i u městské policie. Navíc to pro nás není ani překážka, která by nám bránila přijímat nové uchazeče o zaměstnání," řekla tisková mluvčí ostravských strážníků a dodala, že již od roku 2009 vybírají nové zaměstnance tak, aby splňovali podmínky, které ukládá zákon.

Ostravský strážník Daniel Tvrdoň s novelou ale souhlasí jen částečně. „Pro tuto profesi je potřebná odpovědnost, formální vystupování a znalost zákona, a proto si myslím, že požadavek na maturitu je naprosto odpovídající a vhodný," uvedl zaměstnanec Městské policie Ostrava.

Přesto si ale není jistý, zda novela policii spíše nepoškodí. „Maturita pro přijetí do tohoto zaměstnání již povinná je, a tak se zákon vztahuje především na zaměstnance, kteří u policie slouží dlouhodobě. Tito lidé splnili požadovaná přijímací kritéria a následně bezchybně a zodpovědně vykonávali svou profesi, a proto jsou podle mého názoru pro městskou policii větším přínosem než nováčci s absencí jakýkoliv zkušeností," dodal Daniel Tvrdoň.

Markéta Jarmarová