Zájemci je tam najdou v neděli 6. září mezi 13. a 16. hodinou. K registraci jízdního kola je potřeba mít u sebe jízdní kolo, občanský průkaz, vhodný je i doklad o nabytí kola.

V případě, že takový doklad zájemce o registraci kola nebude mít k dispozici, sepíše na místě registrace čestné prohlášení o nabytí kola.

Syntetickou DNA lze označit také kompenzační pomůcky pro tělesně a zdravotně handicapované občany, a to vždy po předchozí domluvě.

S případnými dotazy se mohou zájemci obracet na strážníky prostřednictvím elektronické pošty na adrese prevence@mpostrava.cz. (gem)