Šestapadesát strážníků ve věku od pětadvaceti do čtyřiceti let, kteří se během služby pohybují v terénu, mají na sobě po celý den monitorovací přístroj. Poté jej odevzdají a podrobí se odběru biologického materiálu.

„Sledovaní“ ochránci zákona naposledy vyrazí do terénu ve čtvrtek.

Projektu se účastní ostravští strážníci, kteří se dobrovolně přihlásili a splňují několik podmínek. Musí se například jednat o muže bydlící v Moravskoslezském kraji, kteří jsou nekuřáci. „Uchazeči na začátku vyplnili dotazníky a následně nosí osobní vzorkovač k odběru vzduchu na dobu čtyřiadvaceti hodin,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš.

První kolo projektu, do kterého se zapojili stejní ostravští strážníci, proběhlo letos na přelomu února a března.

„Projekt řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu. Prostřednictvím čtyř výzkumných programů bude provedena řada studií na odlišných vzorcích populace. Jádrem studované populace je celkem asi 8000 osob,“ uvedl koordinátor projektu Radim Šrám z Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Projektu se podle mluvčího ostravské policie zúčastní i strážníci a další lidé z jižních Čech, které naopak patří k nejčistším oblastem u nás.