I v letošním roce, stejně tak jako v předešlých letech, se strážníci z úseku prevence a strážníci z hlídkové služby zaměří na místa, která v předvánočním období lákají větší množství lidí, ale i nepoctivce s vidinou snadného zisku. Jedná se zejména o nákupní obchodní centra, parkoviště v jejich okolí a rovněž vánoční trhy.

Letošní preventivní bezpečnostní akce bude mít, s ohledem na epidemiologickou situaci, jiný charakter, než tomu bylo v předchozích letech. „V minulosti měli strážníci v obchodních centrech tradiční stánek s propagačními materiály. U něj pak upozorňovali zákazníky na nebezpečí spojené s nákupní euforií, při které velmi často dochází ke ztrátě obezřetnosti,“ přibližovala mluvčí MP Vladimíra Zapletalová.

V nadcházejících dnech se však budou ostravští strážníci - preventisté ve vybraných obchodních řetězcích města Ostravy aktivně procházet mezi nakupujícími zákazníky.

„Cílem bude upozornit občany na dodržování bezpečných zásad při nakupování a předcházení možným nepříjemnostem spojeným s krádeží kabelek či osobních věcí,“ upřesnila Zapletalová.

Mnoho lidí v rámci nákupní euforie totiž své tašky či kabelky ponechává mnohdy bez dozoru v nákupním vozíku, čímž dává příležitost právě nepoctivcům ke snadnému lupu.

close Pozor v předvánočním čase na zloděje, kteří se vyskytují v nákupních centrech. info Zdroj: MPO zoom_in

Pozornost strážníci zaměří rovněž na řidiče vozidel parkujících na parkovištích přilehlých k nákupním centrům. Ty budou preventisté upozorňovat na to, aby neponechávali viditelně uvnitř vozidla své osobní věci a jiné cenné předměty, které by mohly lákat zloděje.

Bezpečnostní akce proběhne v období od 5. do 19. prosince 2020. Strážníky z úseku prevence tak můžete potkávat v OC Futurum, OC Galerie, Hypermarketu Globus a Avion Shopping Parku.

Strážníky hlídkové služby pak mohou občané potkávat pravidelně v centru města, kde se konají vánoční trhy.