"Jedná se o alternativní, ekologický, ale hlavně zdraví prospěšný způsob dopravy, který je hojně využíván obyvateli Ostravy. Mnozí uživatelé jízdních kol a elektrokoloběžek si však mnohdy neuvědomují, že mají status účastníka silničního provozu, na kterého se vztahují povinnosti plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích," uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Ostravští strážníci se proto rozhodli v následujících dnech a týdnech (až do konce května) na vytipovaných cyklostezkách Ostravy konat preventivní dopravní akce. Při nich budou upozorňovat cyklisty a uživatele elektrokoloběžek na pravidla provozu, kterými jsou povinni se řídit. První akce se uskutečnila už ve čtvrtek na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

"Strážníci budou rovněž zmíněné účastníky upozorňovat na nutnost vzájemného respektu a ohleduplnosti, která je při pohybu po stezkách nezbytná," doplnil dále mluvčí.