Po příchodu k později zjištěné 25leté ženě se strážník pokusil navázat s touto ženou rozhovor. Mladá žena však se strážníkem odmítala komunikovat. S nepřítomným výrazem v obličeji mu pouze neustále opakovala, že chce skočit z mostu.

Opakované pokusy strážníka o navázání kontaktu se ženou nebyly úspěšné. Po nějaké chvíli pak bylo z chování mladé ženy zjevné, že svůj záměr skočit z mostu myslí zřejmě vážně.

Žena se započala vrchní částí těla nebezpečně naklánět přes zábradlí. Tento pohyb umocnila i opakovaným konstatováním, že skočí pod projíždějící vozidla.

„Vzhledem k okolnostem a závažnosti situace strážník neváhal a během okamžiku i přes aktivní odpor ženu strhnul ze zábradlí zpět na chodník. Vzhledem ke stupňující se agresivitě ženy strážník požádal kolemjdoucího občana o pomoc při stabilizaci ženy do doby příjezdu hlídky a zdravotníků, které stihnul přivolat ještě před provedením zákroku,“ popsal zákrok policisty mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Díky pohotové reakci strážníka a pomoci občana tak nedošlo k vážným následkům.

Mladá žena byla předána do péče zdravotníků. Celou věc se bude dále zabývat Policie České republiky.