Například Střední zdravotnická škola Agel v Ostravě a v Českém Těšíně eviduje letos vysoké množství přihlášek ke studiu. Zaslalo ji už celkem 305 zájemců.

Žáci základních škol poslali celkem 145 přihlášek ke studiu v Ostravě-Koblově a velký zájem byl také o studium na pobočce v Českém Těšíně, zde škola zaevidovala celkem 160 přihlášek pro nastávající školní rok 2021/2022.

„Zájemci o studium na ostravské střední škole se mohli pro školní rok 2021/2022 hlásit na obory Praktická sestra, Laboratorní asistent nebo Zdravotnické lyceum,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková. 

Velkému zájmu se také těší pobočka v Českém Těšíně, o čemž svědčí 160 podaných přihlášek. Žáci se zde mohli hlásit na obor Praktická sestra nebo Zdravotnické lyceum. „Na těšínské pobočce byl projevený enormní zájem o studijní obor Praktická sestra. Škola v Těšíně je ve většině případů škola spádová, zaznamenali jsme velké množství přihlášek z okolních měst jako je Třinec, Orlová nebo Karviná,“ zmiňuje zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy v Českém Těšíne PhDr. Karin Delongová.

Co se bude dít dál? Škola nyní zpracovává všechny zaslané přihlášky a chystá podklady ke Školní přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury, která se bude konat 16. dubna. Tím to ale nekončí. Maraton v podávání přihlášek pokračuje dále, nyní na Vyšší odborné škole zdravotnické. Zájemci o studium na VOŠ jak v Ostravě, tak v Českém Těšíně mohou své přihlášky podávat až do 31. května. Hlásit se mohou na obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě. „Děkujeme všem zájemcům, kteří k nám projevili důvěru a zaslali nám přihlášku ke studiu. Jsme moc rádi, že je tak obrovský zájem o nelékařské zdravotnické profese. Škola vznikla na základě nedostatku zdravotnického personálu v České republice a jejím cílem je podílet se na výchově budoucího personálu a já jsem moc rád, že se nám to velmi daří,“ říká ředitel školy Vladimír Janus.

Agel Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků. Za velmi krátkou dobu se škola rozrostla a stala se vyhledávanou a žádanou. V roce 2018 se k Agel Střední zdravotnické škole připojila také nová Vyšší odborná škola zdravotnická, která nabízela tříleté studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Ve stejný rok škola otevřela svou novou pobočku střední zdravotnické školy v Českém Těšíně, která se v roce 2020 také rozšířila o Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Za pouhé čtyři roky se škola rozrostla z původních 90 žáků na téměř 430 žáků.