Inspektoři o tomto záměru jednali s vedoucím technického a provozního odboru porubské radnice a projektantkou stavby. Poté prošetřili, jestli radnice dodržuje zákon v souvislosti s chystaným kácením stromů.

„Po prošetření veškerých podkladů a posouzením projektu na místě jsme nezjistili porušení zákona číslo 114/1992 Sbírky v souvislosti s plánovaným kácením dřevin z důvodu předmětné stavby,“ uvedl v závěrečném vyjádření vedoucí oddělení ochrany přírody ostravského oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Petr Szymonik.

Podle inspektorů není možné při dodržení projektové dokumentace stromy na místě ponechat.

Chystaným kácením stromů v Porubě se nyní zabývá také ostravský krajský úřad. Útvar hlavního architekta ostravského magistrátu totiž kácení posvětil, což se nezamlouvá sdružení Arnika, které dalo podnět k prošetření tohoto kroku. Při tom odkazuje na záporné odborné stanovisko Národního památkového ústavu. Proto se obrátilo na ministerstvo kultury, které případ předalo krajskému úřadu. Ten ohlásí výsledek svého šetření do dvou měsíců. Po vyžádání spisu bude přezkoumávat, zda jsou důvody pro zrušení pravomocného rozhodnutí. Pokud dojde k závěru, že rozhodnutí nezákonné není, podnět odloží.

Proti plánovanému kácení téměř půldruhého sta vzrostlých stromů v Ostravě-Porubě podepsalo petici přes dva tisíce lidí. Postavili se proti němu také ostravští zástupci Strany zelených.