Ve čtvrtek 22. října 2015 se bude konat třináctý ročník mezinárodní matematické soutěže s názvem Moravskoslezský matematický šampionát. Soutěž pořádá Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba (www.wigym.cz) a pravidelně se jí účastní téměř 300 soutěžících z České republiky, Polska a Slovenska.

Soutěž je pořádána ve dvou kategoriích kategorie ZŠ 9 pro žáky devátých tříd základních škol a kategorie SŠ 3 pro žáky třetích ročníků středních škol. Žáci řeší celkem pět příkladů. V kategorii SŠ je pak jeden v anglickém jazyce. „K 16. říjnu je přihlášeno 120 soutěžících ze ZŠ a 80 ze SŠ," uvedl ředitel Wichterlova gymnázia Mgr. Jan Netolička.

Na rozdíl od jiných matematických soutěží je Moravskoslezský matematický šampionát vyhodnocen ještě tentýž den a v každé kategorii je vyhlášeno 10 nejlepších řešitelů, kteří získají hodnotné ceny. Každý účastník soutěže si odnese také sborník řešených příkladů, a má tak možnost okamžitě srovnat své řešení se správným.

„Pro soutěžící je během dne přichystán i zajímavý program, který zajišťují čestní hosté a partneři naší soutěže. Letošní ročník tak bude například zpestřen přednáškami vysokoškolských pedagogů z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, které se setkaly s velkým zájmem i v loňském roce," přibližuje Mgr. Jan Netolička.

Významným hostem letošního ročníku bude doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání a bývalý ministr průmyslu a obchodu ČR.

„Letos jsou tématem květiny. Všechny matematické příklady tedy budou s květinovou tematikou, květina bude také na obálce sborníku," uvedl Mgr. Jan Netolička.

Soutěž během své dvanáctileté existence přivítala nemálo významných hostů, jmenujme např. prof. Helenu Illnerovou, DrSc., Dr. Jiřího Grygara, CSc., prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., či prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc.

Šampionát má své vlastní internetové stránky www.sampionat.cz, kde lze nalézt sborníky příkladů starších ročníků, fotografie ze soutěže a aktuální informace pro nadcházející ročník.