Tak třeba škola skončí s dvouoborovým studiem. Není to ale tak, že by studenti mohli studovat už jen jeden obor. Nově si zvolí hlavní specializaci (major) a vedlejší (minor), podobně jako je tomu třeba ve Velké Británii.

„Oba programy (nové označení studijních oborů, pozn. red.) budou studovat na vysokoškolské úrovni. Předem se ale musí rozhodnout, který bude major a budou z něj dělat závěrečnou práci,“ říká PR manažerka OU Andrea Wantulová.

Studentům se tak otevřou širší možnosti co do kombinace studijních programů. Univerzita věří, že tím naláká nové zájemce. „Už dříve jsme měli nadstandardní množství kombinací, ale až nyní se naplno otevřou napříč fakultami,“ říká Wantulová.

NA VLASTNÍM „HŘIŠTI“

Novinky souvisí se ziskem takzvané institucionální akreditace. Ve zkratce je to jakési právo pro univerzitu, aby si sama vytvářela vlastní studijní programy, což jinak dělá nezávislá Akreditační komise.

„Znamená to, že univerzita je v daných oblastech vzdělávání natolik kvalitní, že je schopna si tyto programy po dobu deseti let sama zřizovat,“ podotýká Wantulová.

OU institucionální akreditaci získala jako teprve šestá z šestadvaceti tuzemských univerzit.

„Získáváme tím možnost pružně reagovat na potřeby trhu práce, protože dosud byl vznik studijního oboru velice zdlouhavý proces, který trval i dlouhá léta,“ vysvětluje přínos mluvčí OU Adam Soustružník.

KVALITA MÍSTO KVANTITY

OU si nyní vyjasňuje, které nové programy otevře. „Studijních oborů bylo na 350, nových studijních programů, až doběhnou i ty aktuálně studované, bude až o dvacet procent méně,“ počítá kancléřka univerzity Monika Šumberová.

Cílem univerzity i ministerstva školství je totiž nehrát tolik na kvantitu, jako na kvalitu. „Půjde o kvalitativní změnu programů. Přemýšlíme, jak by se co dalo učit jinak, nově a poutavě,“ říká Šumberová.

Jisté je třeba to, že se vznikem katedry studií lidského pohybu na Černé louce se otevře program trenérství, který zde dlouhodobě chybí a univerzita dosud nabízí jen pedagogickou tělesnou výchovu.

„Jsme v kontaktu se zaměstnavateli, v tomto případě s kluby, a debatujeme. Velký nedostatek je například u trenérů malých dětí,“ vysvětluje Šumberová, proč na OU v příštích letech vznikne právě tato specializace.