Zen v umění, Současná rodina a její krize, Informatika pro seniory či Základy geologie, to je jen velmi stručný výčet oborů, které lze studovat v rámci Univerzity třetího věku na některé ze dvou ostravských univerzit Ostravské univerzitě nebo Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO).

Obě nabízejí tuto možnost seniorům už od roku 1992. Za dobu delší než 20 let prošly posluchárnami těchto univerzit tisíce studentů seniorů.

„V akademickém roce 2012/2013 jsme měli zhruba pět set absolventů. Věkový průměr je 63 let, převažují ženy, momentálně nejstarší účastnice má 88 let," uvedla Zuzana Tesarčíková z Ostravské univerzity. Ta letos nabídne některé studijní novinky například Jazyk a kultura člověka, Vývoj anglické literatury a hudby, Česká hudba v minulosti a přítomnosti, Anglický jazyk pro chronické začátečníky.

Většina žen

Přes technické zaměření studijních programů pro seniory tvoří i na VŠB-TUO drtivou většinu posluchačů ženy. Na výběr mají z několika dvou- i tříletých studijních programů. Zájem je o přednášky z oblasti ekonomie a práva, geologie, požární ochrany i informatiky.

Do školy se už těší osmašedesátiletá paní Libuše Konečná z Krásného Pole. V mládí vystudovala fotografickou školu, v důchodu se pustila do studia na „báňské". Nejprve si udělala informatiku, nyní se věnuje geologii. Přednášky navštěvuje už sedm let.

„Všichni kolem mě mají báňskou manžel, dcera, neteře tam taky studují, jen já jsem vyčnívala," odpovídá se smíchem na dotaz, proč si vybrala pro ženu ne zrovna typický obor. „Dříve jsem ke geologii žádný vztah neměla, oblíbila jsem si ji až v průběhu studia. Nejsou to jenom přednášky o vodě nebo o horninách, jezdíme také na tematické zájezdy. Naposledy jsme třeba byli v Technickém muzeu v Brně."

Za léta, kdy univerzitu navštěvuje, navázala s některými kolegyněmi přátelské vztahy, takže se občas sejdou i mimo školu. „Voláme si, přeposíláme fotky z akcí, občas zajdeme na kávu," dodává.

Iva Mušálková