Je sobota dopoledne. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě panuje slavnostní atmosféra. Konkatedrála praská ve švech. Vše je nachystáno k tomu, aby pětice mladých mužů přijala takzvaným vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení.

Velká chvíle také pro příbuzné

Byla to velká chvíle nejen pro ty, kteří byli svěceni, ale rovněž pro jejich blízké. Do předních řad se nebylo možno dostat, ty měli již dopředu rezervovány rodinní příslušníci budoucích jáhnů. Obřad byl součástí bohoslužby, která se vlivem této slavnostní události protáhla z obvyklé hodiny na hodiny téměř dvě. Zhruba v půl desáté dopoledne se z fary na Rybím trhu směrem ke kostelu odebral průvod představitelů církve v čele s ministranty, který nebral konce. Během mše svaté procházela pětice mužů postupně rituálem svěcení. Před samotným svěcením museli složit přísahu. Následně vkládali své ruce do rukou biskupových. Poté v průběhu svěcení pokládal biskup své ruce na jejich hlavu. Na závěr si tito mladí muži oblékli roucho, které jim jako vysvěceným jáhnům přísluší. Protože lidí zde bylo opravdu mnoho, podání svatého přijímání příbuzným nově vysvěcených jáhnů provedl biskup. Ostatním ovečkám prokázali tuto službu oni sami.

Rarita: tři pokrevní bratři

A čím bylo toto svěcení knězů tak unikátní? Jak uvedl tiskový mluvčí Biskupství ostravsko- opavského Pavel Siuda, jednalo se skutečně o výjimečnou událost, neboť v průběhu jedenáctileté existence Ostravsko-opavské diecéze se ještě nestalo, aby svěcení přijímali tři rodní bratři najednou. Podobná shoda není známa ani z jiných diecézí v České republice. Raritou byla dvojčata Dušan a Vladimír Zelinovi ze Skalice. Ti byli svěceni na jáhny, aby za rok mohli přijmout svátost kněžství.

Miroslav Zelina – ženatý jáhen

Jejich bratr Miroslav Zelina z Morávky, jenž je ženatý, přijal svěcení na trvalého jáhna. Spolu s bratry Zelinovými byli vysvěceni rovněž Klement Rečlo z farnosti sv. Petra a Pavla z Košic a Radoslav Skupník z farnosti sv. Jana Křtitele z Dolní Lutyně. V závěru bohoslužby pronesli dva posledně zmínění poděkování samotnému biskupovi a přísedícím knězům - duchovním otcům, za to, že je dovedli až k této přísaze. Posléze pronesl také biskup poděkování těmto mladým mužům a závěrečný proslov ke všem přítomným. Po zhruba dvouhodinové bohoslužbě obřad skončil. Průvod církevních hodnostářů se za zvuku varhan a zpěvu církevního sboru odebral z kostela.