I o těchto problémech mluvil ve středu ve své přednášce na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava profesor ekonomie a někdejší kandidát na prezidenta Jan Švejnar.

Přednáška s názvem Lidský kapitál a konkurenceschopnost České republiky ve světové perspektivě byla součástí odborné konference pořádané v rámci projektu Kariéra Plus. V jeho rámci se každoročně na VŠB-TUO setkávají odborníci trhu práce, personalisté, studenti a zástupci vysokých škol.

V čem tkví podle Švejnara úspěch anglo-amerického vzdělávacího systému ve světě?

Je to systém velmi pružný, neustále si klade otázku, jak a co zlepšit. Vládne v něm velmi tvrdá konkurence – o studenty, pedagogy, inovace. A také existuje transparentní hodnocení vysokých a dalších škol,“ odpověděl na jednu z otázek početného publika Švejnar.

Jde reforma českého vysokého školství správným směrem? Švejnar míní, že ano. „Většina věcí potřebných pro úspěch je v ní obsažena. Jde teď o to, aby byly potřebné změny realizovány. Opravdu na tom budeme lépe, když se uskuteční v celém svém rozsahu,“ míní Švejnar. Je přesvědčen i o tom, že je nutné hledat a podporovat technické talenty.

„Když ztratíme technický potenciál, budeme méně atraktivní,“ konstatoval Švejnar.