„Účast přislíbili špičkoví odborníci, kteří se léčbě roztroušené sklerózy v České republice věnují. Úvodní slovo k světově významnému dni Rosky přednese lékařka Eva Havrdová z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lékařka Olga Zapletalová z porubské fakultní nemocnice bude přednášet na téma Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou. Margareta Kroupová přiblíží léčbu pacientů s tímto neurologickým onemocněním v Sanatoriích Klimkovice," přiblížila program Světového dne roztroušené sklerózy Naďa Nováková z Rosky Ostrava.

V rámci programu budou vyhlášeny ceny Unie Roska v České republice. Od osmnácti hodin začíná společenský program.

K TÉMATU

Roztroušená skleróza (RS) obvykle bývá pacientům zjištěna mezi dvacátým a čtyřicátým rokem. Častěji přitom postihuje ženy než muže. Roztroušená skleróza je nemoc mozku a míchy, obal nervů bývá při útoku nemoci zničen. „Pod ním ležící nervové vlákno může být poškozeno nebo přerušeno. Časem se může vytvořit jizva nazývaná plaka, která už trvale zasahuje do motorické a smyslové kontroly. Roztroušená se skleróze říká proto, že místa, kde se plaky vytvářejí, jsou roztroušena po celém mozku a míše," uvádí se v publikaci Otevřeně o RS.