„Upozorňujeme, že se na území Svinova pohybují prodejci energií. Vedení městského obvodu však žádnému obchodníku s energiemi ani jinému nedalo souhlas s podomním prodejem. Buďte obezřetní před podepisováním jakýchkoliv smluv a potenciální dodavatele si pokaždé pečlivě prověřujte,“ vyzývá svinovská starostka Helena Wieluchová.

Reaguje tak na dotazy a upozornění občanů, kterým pravděpodobně prodejci nalhali, že je navštěvují se souhlasem úřadu. „Informace o těchto aktivitách jsme získali také ze sociálních sítí,“ upozorňuje starostka a odkazuje i na nařízení (č. 1/2013, článek 3, základní pravidla, bod 3) zapovídající na území statutárního města Ostravy podomní prodej.

Městská policie lapila ve Svinově letos podomní prodejce dvakrát. „Nejčastěji se ale tento nešvar objevuje v sousední Porubě, pak v Moravské Ostravě a Přívozu. Od počátku roku jsme v souvislosti s podomním prodejem řešili už šestašedesát přestupků. Především se týkaly právě nabídky energetických služeb,“ říká Michal Maršo z úseku prevence a propagace městské policie.

Za uvedené přestupky každopádně po novele zákona strážníci nedávají blokové pokuty na místě. Všechny případy postupují dále „k projednání příslušnému orgánu“. Tedy na úřady, kde to bývá pro přistižené mnohem dražší.