„Sad Míru byl založen před sto lety, a věk je na něm znát vegetace je přerostlá. V rámci revitalizace bude proto proveden dendrologický průzkum, pročištěny staré dřeviny, vysázeny mladé stromky, opraveny a doplněny chybějící části chodníků a zavedena nová odpočinková místa a mobiliáře," přiblížila starostka Svinova Eva Poštová s tím, že projektovanou cenu revitalizace čtyři miliony se výběrovým řízením podařilo srazit o polovinu, nikoliv však na úkor kvality.

Vyjednávání o tom, zda a jak se sad bude opravovat, trvala přitom pět let.

„V průběhu jednání totiž byla vydána nová vyhláška s novými požadavky na projektovou dokumentaci, takže ministr financí vybral zhotovitele až v březnu letošního roku," dodala starostka Poštová.

Práce začaly koncem května a revitalizace bude pokračovat přes léto, ale část prací bude provedena na podzim, protože je nutné dodržet období vegetativního klidu.