Ostravský rozhlas začal vysílat v roce 1929, signál se šířil na vlně 263 metrů s anténní energií 11 kW. Byl dobře slyšitelný ve velké části Moravy a Slezska a na severozápadním Slovensku. V roce 1937 bylo na Ostravsku osmdesát čtyři tisíce posluchačů. Před sedmdesáti devíti lety, když v říjnu 1938 zabrala Sudety německá armáda, patřil do obsazeného území také Svinov včetně vysílače.

Staré výstaviště.Rádio utichlo

Ostravský rozhlas umlkl, protože ze svinovských stožárů byl šířen signál německého vysílání pod názvem Sender Troppau.

V okleštěné Ostravě byla vyvíjena velká snaha o obnovu českého vysílání. Poštovní správě se podařilo získat od místní firmy Radioslavia malý vysílač typu Marconi, který měl poměrně malý výkon 1,5 kW. Dnes je téměř zapomenuto, že díky úsilí českých techniků byly vztyčeny menší stožáry na někdejším výstavišti v Mariánských Horách, tedy v místě, kde se v roce 1923 konala obrovská technická výstava a jejíž připomínkou zůstala jen Výstavní ulice. Po měsíční odmlce se v éteru opět ozvala čeština; šlo o důkaz, že český stát stále ještě žije. Když byl ale 15. března 1939 obsazen i zbytek republiky, padl i mariánskohorský vysílač do rukou okupační moci. Čeští technici pak byli převedeni do Svinova a podíleli se na německém vysílání v češtině. Vysílač v Mariánských Horách sloužil později ke specifickému účelu té doby: byl součástí rušicího systému, který měl znemožnit poslech zahraničního rozhlasu. V Ostravě bylo ještě dalších dvanáct malých rušiček o výkonu 500 W, které pracovaly na krátkých a středních vlnách a měly dosah nejvýše čtyřicet kilometrů. „Rušičky" neměly stabilní frekvenci, takže se při dobré vůli cizí rozhlas dal poslouchat.

Osvobozená Ostrava

Když se fronta blížila k Ostravě, byl vysílač z Mariánských Hor demontován a krátce po válce byl objeven ve vagonu až u Českých Budějovic. Rozhlasové vysílání pro Ostravu se v dubnu 1945 zaměřovalo ponejvíce na letecké poplachy. Pět dnů před osvobozením města německé komando zničilo svinovské stožáry, vysílací zařízení bylo rozbito kladivy.

Nyní se opakovala doba ze začátku války: byly využity budovy a stožáry v Mariánských Horách a opraveny porušené modulační kabely mezi provizorními studii v Bráfově ulici, zajištěn také přívod elektrického proudu. V pátek 11. května 1945 v sedm hodin večer se ozval v éteru signál Osvobozené Ostravy. K šíření vysílání posloužil trofejní německý telegrafní vysílač typu Lorenz s malým výkonem 100 W. Signál nebyl příliš kvalitní, ale k prvotnímu informování obyvatel města to stačilo. Už koncem května bylo obnoveno spojení s vysílači v Praze, Brně a Bratislavě, v prvním červnovém týdnu byl v Mariánských Horách instalován původní vysílač s výkonem 1,5 kW.

Mezitím se horlivě pracovalo na obnově vysílače ve Svinově. Dne 15. října 1945 byl za účasti ministrů pošt a informací dán do provozu nový a silný svinovský vysílač s anténním výkonem 11 kW. Tím skončila činnost vysílače v Mariánských Horách, provizorní stožáry byly demontovány a zrušeno radiotelegrafní spojení. Lidé, kteří se z mariánskohorského vysílače postarali o šíření signálu v roce 1938, ale také v květnu 1945, vykonali práci nejen záslužnou, ale také hrdinskou a vlasteneckou.