Od tohoto dne mohou Ostravané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad, svoz bude trvat čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu.

Svoz stromečků se netýká rodinných domů. Lidé z těchto oblastí mohou stromky odkládat v ostravských sběrných dvorech.