Tato metoda značení je jedním z nejmodernějších prvků prevence majetkové trestné činnosti a je pro hendikepované občany bezplatná.

Imobilním občanům Ostravy strážníci označí kompenzační pomůcky po předchozí telefonické dohodě přímo v bezpečí domova, případně přímo u klientů ve stacionářích či obdobných zařízeních sociální péče.

Výsadba nových stromů.
V Moravské Ostravě nahradí nebezpečné stromy novými

V případě zájmu je nutné se telefonicky objednat v pracovních dnech od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 720 735 125.