Tisíce dětí již vyjely z Ostravy na čerstvý vzduch díky tomu, že město ze svého rozpočtu každoročně finančně podporuje jejich ozdravné pobyty. Nejoblíbenějším cílem jsou Jeseníky a Vsetínské Beskydy.

„Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme zřídili v květnu roku 2010. Reagovali jsme tímto na nepříznivý stav ovzduší ve městě a jeho dopad především na zdraví dětí," říká náměstek ostravského primátora Dalibor Madej s tím, že od založení fondu už ozdravný pobyt absolvovalo více než sedm tisíc dětí z dvaaosmdesáti základních a mateřských škol.

„Upřednostňovány jsou děti z oblastí, které jsou nejvíce postiženy znečištěným ovzduším," upřesnil Madej.

Do 25. května

Od založení fondu již Ostrava vydala na tento účel více než 31 milionů korun. Přestože radní každoročně vyzývají také největší znečišťovatele z regionu, aby nějaké peníze přidali, ti zatím na výzvy reagují spíše sporadicky. Loni například částkou dva miliony korun přispěl ArcelorMittal.

„Díky tomuto daru mohli získat částečnou úhradu nákladů na ozdravný pobyt také předškoláci z Radvanic a Bartovic i Slezské Ostravy v doprovodu jednoho z rodičů," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Zbylé peníze pak byly rozděleny také mezi základní školy v daných obvodech.

O peníze na ozdravné pobyty se mohou ostravské školy i školky ucházet také letos. Žádosti se podávají na odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu, a to až do 25. května.

„Minimální doba ozdravného pobytu je čtrnáct dnů. Maximální výše podpory na jednoho žáka je 4500 korun," doplnila mluvčí magistrátu. Ve fondu je zatím 7,5 milionu korun z městského rozpočtu a 100 tisíc korun, kterými přispěla společnost Dalkia.