Stávající a dožilý most přes Ostravici nahradí most nový a díky návrhu architekta Romana Kouckého se stane urbanistickou dominantou rozvíjejících se částí města. Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu i předimenzování kapacity mostu Na Karolině byly zahájeny přípravy k jeho obnově.

"Most Na Karolině je pro město klíčovým prvkem, návazný k dopravnímu projektu, který propojí nově budovanou čtvrť Karolina a budoucí multifunkční areál Ostravské univerzity. Přinese vhodné dopravní řešení i již zmíněný architektonický klad. Postavit jej bude možné díky zohlednění těchto požadavků a dohodě vedení města Ostravy a Moravskoslezského kraje," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Místecká v Ostravě. Ilustrační foto.
Tramvaje v Ostravě na měsíc zmizí z Místecké, čeká je návrat do 90. let

Architekt Roman Koucký při představení návrhu nového mostu předeslal: „Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty. Obyvatelé i návštěvníci města často směřují právě k mostům. Rodiče je ukazují svým dětem a vysvětlují na nich síly, které přenášejí… Nový most spojí ‘dvě‘ Ostravy Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakou by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku.“

Most je rozdělen na tři samostatné prostory. Uprostřed mostu je dvoupruhová vozovka a na konzolách po stranách jsou dva chodníky s kombinovaným provozem chodců a cyklistů. Na obou březích má most stejnou nadmořskou výšku a nejvyšší bod mostovky je uprostřed mostu.

Socha koně s důlním vozíkem u kruhového objezdu pod Svinovskými mosty, 5. října 2021 v Ostravě.
Toho nepřehlédnete: Ostravský koník-vozík se „ustájil“ pod mosty ve Svinově

"Předpokládáme, že projektová příprava bude trvat do poloviny roku 2023, načež bude následovat výběr zhotovitele stavby. Dokončení stavby lze predikovat v roce 2025. Náklady na demolici a výstavbu nového mostu jsou aktuálně rozpočtovány ve výši do 200 milionů korun bez DPH," podotkla dále mluvčí. 

Centrum Ostravy se rozšiřuje na definitivně opuštěné plochy dřívějšího průmyslu. Most přes Ostravici má na tomto místě dlouhou tradici a objevuje se již na mapách z roku 1877. Nový most bude vstupem do území od Frýdecké silnice, ze Slezské Ostravy a má být postaven na místě stávajících a dožilých konstrukcí předpjatých betonových mostů ze sedmdesátých let minulého století. Most bude užší a kratší a stane se symbolem přeměny periférie v město.

Architekt Roman Koucký náleží mezi nejuznávanější české architekty současnosti. Navrhování mostů se věnuje řadu let, k nejznámějším jeho architektonickým počinům patří Trojský most v Praze či Mariánský most v Ústí nad Labem. Profesor Koucký se zabývá také územním plánováním, projekční činností, je rovněž pedagogem ČVUT v Praze, řešitelem výzkumných projektů či autorem publikací.