1. díl: RUSKÁ ULICE

Pohledem do Ruské ulice začínáme srovnávací fotoseriál z Dolních Vítkovic. Ty byly před patnácti lety privatizovány a postupně začala jejich proměna z čistě industriálního areálu na dnešní vzdělávací a kulturní centrum. Právě v tomto místě je vizuálně proměna patrně nejvýraznější. Ještě v roce 2009 stály podél silnice bývalé administrativní a sociální budovy závodu 1 Vítkovických železáren. Ty nebyly využívány od ukončení těžby v roce 1998.

„V budovách byly umístěné šatny, sprchy a veškeré sociální zázemí pro tehdejší zaměstnance, dále zde seděl také ředitel závodu se svým zástupcem,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Dnes jsou nepotřebné budovy zbourány a díky tomu se návštěvníkům otevřel pohled do středu Národní kulturní památky, zejména na bývalý plynojem (dnes Multifunkční aula Gong) a Malý svět techniky U6, jenž vznikl v útrobách bývalé VI. energetické ústředny.

Z pozemků kolem silnice je přístupová cesta pro turisty a parkoviště. Proměna místa proběhla díky společnosti Vítkovice a.s. a dalším zdrojům.

PROMĚNA DOV: Ruská ulice - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Ruská ulice dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadala před proměnou.

2. díl: MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

Proměna bývalého plynojemu v jeden z nejmodernějších kongresových prostorů v České republice. Dříve se sem vešlo 50 tisíc kubíků vyčištěného vysokopecního plynu, dnes plynojem pojme až 2000 návštěvníků. Citlivá vestavba do konstrukce historického plynojemu, který v provozu sloužil dlouhých 87 let, proměnila tuto industriální stavbu v nevšední multifunkční aulu.

„Z mnoha návrhů jsme vybrali řešení Josefa Pleskota, který počítal se zvednutím zvonu plynojemu a zachováním industriální podoby stavby,“ říká Petr Koudela, ředitel Dolních Vítkovic. Kromě titulu Stavba roku ČR 2013 se dostal mezi 10 nejlepších staveb světa na Expu Mnichov. V roce 2012 byl slavnostně otevřen koncertem Jaromíra Nohavici.

Prohlédnout si jej můžete v rámci nedělních komentovaných prohlídek. Nově se tu nachází také Milan Dobeš Museum.

PROMĚNA DOV: Gong - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Gong dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadal před proměnou.

3. díl: VYSOKÉ PECE

Seriál mapující proměnu Dolních Vítkovic v průběhu posledních deseti let pokračuje třetím dílem, který nabízí pohled na vítkovický areál, jemuž dominují vysoké pece číslo 4 a 6. Pohled na areál ze střechy Velkého světa techniky ukazuje, že dnes Dolní Vítkovice disponují vedle parkovacích ploch také zatravněnými plochami.

Nacházejí se v blízkosti vysokých pecí číslo 4 a 6, pro něž DOV momentálně hledá další využití. Podobně, jako tomu bylo u vysoké pece číslo 1 (dnešní Bolt Tower), je chce nejen zachránit, ale také zpřístupnit návštěvníkům.

„Ve spolupráci s Josefem Pleskotem a vedením Moravskoslezského kraje jsme zpracovali studii, jež ukazuje, jaký potenciál pece nabízí. Klíčové pro nás je, aby jejich další využití zapadlo do vzdělávacího či kulturního konceptu,“ říká ředitel DOV Petr Koudela. Uznání se Dolním Vítkovicím dostalo například od společenství ERIH, jež sdružuje podobné instituce v Evropě. Při nedávné návštěvě jeho zástupci potvrdili, že DOV postupuje udržitelným a efektivním směrem.

PROMĚNA DOV: Areál  - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá areál DOV dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadal před proměnou.

4. díl: MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

Ve čtvrtém díle seriálu mapujícího proměnu Dolních Vítkovic v průběhu posledních deseti let se po Gongu vypravíme do útrob další oblíbené budovy, jež prošla velkou proměnou. Malý svět techniky, takzvaná U6, je starším, avšak neméně oblíbeným parťákem Velkého světa techniky. Své brány otevřel návštěvníkům už v roce 2012 a každý rok v lednu zde prochází obnovou expozice známá nejen divákům České televize.

„Tým našich techniků celý měsíc pracoval na tom, abychom více než sto exponátů dostali zase do co nejlepší kondice,“ vysvětlil pravidelnou měsíční uzavírku U6 ředitel DOV Petr Koudela. Dominantami Malého světa techniky jsou dvě původní obří devítisettunová dmychadla, která dnes plní roli stěžejních expozic.

Kromě nich se v U6 nachází také kavárna U kapitána Nema. Architektonicky se na přestavbě budovy z 30. let minulého století podepsal architekt Zdeněk Fránek.

PROMĚNA DOV: Náměstí U6 - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Malý svět techniky dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadal před proměnou.

5. díl: COMPRESS HALL

V pátém díle seriálu mapujícího proměnu Dolních Vítkovic v uplynulých deseti letech se vůbec poprvé podíváme do areálu bývalého Dolu Hlubina. Součástí této národní kulturní památky je objekt kompresorovny, nejstarší zachovalá budova Dolu Hlubina pocházející už z roku 1870. Dnes je zde po moderní přestavbě zázemí pro Fajnou Dílnu a na podzim minulého roku zde svůj Food Ateliér otevřel světoznámý kuchař David Valíček.

Compress Hall nabízí rozsáhlé prostory pro pořádání různých akcí. Například během festivalu Colours of Ostrava zde byla umístěna scéna Melting Potu nebo studio České televize. Rekonstrukce objektu do současné podoby probíhala mezi lety 2013 až 2015 a dodnes jsou tu k vidění původní kompresory.

V prostoru nejstarší části kompresorovny se navíc nachází zasypaná část staré výdušné jámy. Prohlídka kompresorovny je součástí Uhelného okruhu.

PROMĚNA DOV: Compress hall - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Compress Hall dnes - ve fotogalerii najdete podobu před proměnou.

6. díl: HELIGONKA

Podruhé v našem seriálu mapujícím proměnu Dolních Vítkovic v posledních deseti letech míříme na Hlubinu – do Heligonky. Kdysi vstupní dvorana do objektu nových koupelen mužstva, dnes Hudební klub Jarka Nohavici. Objekt, jenž pochází z 60. let minulého století dnes při koncertech ostravského barda doslova praská ve švech a vstupenky sem jen tak neseženete.

„To, že je dnes Heligonka úzce spjatá s Jarkem Nohavicou není náhoda. Právě Jarek stál za námi od začátku, otvíral svým koncertem Multifunkční aulu Gong a jeho Heligonka je tak logickým vyústěním parťáctví a dlouholeté spolupráce,“ upřesňuje ředitel DOV Petr Koudela. Charakteristický tvar půl elipsového druhu zůstal zachován a více než dvěma stům diváků tak nabízí komfortní pohled na vystupující umělce.

Kromě koncertů Jarka Nohavici se zde konají také představení dalších hudebníků. Rekonstrukce objektu probíhala dle návrhu architekta Josefa Pleskota v letech 2014 až 2015. Po dokončení získala Heligonka ocenění Ostravský dům roku 2015.

PROMĚNA DOV: Heligonka - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Heligonka dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadala před proměnou.

7. díl: BRICK HOUSE

Po Gongu, U6 a Heligonce míříme v našem seriálu mapujícím proměnu Dolních Vítkovic v posledních deseti letech opět do interiérových prostor areálu. Tyto fotografie zachycují prostor bývalých řetízkových šaten, které prošly v letech 2013 až 2015 rozsáhlou rekonstrukcí.

V dnešním Brick House, jak se budova nazývá, se konají semináře, firemní školení, projektové, kulturní a společenské akce. Je využíván pro potřeby konferencí, kongresů a akcí mezinárodního charakteru. V listopadu minulého roku zde vznikl také multižánrový hudební klub Brick House DOV. Jedním z jeho dramaturgů je český rapper Vladimir 518.

„Klub je skutečně multižánrový. Několikrát měsíčně zde probíhají koncerty kapel různého žánru, nedávno zde vystupovali například Limetal, Master´s Hammer nebo Atmo Music a už v březnu či dubnu se můžeme těšit na Mirai&Poetiku, Visací zámek a další,“ říká ředitel DOV Petr Koudela. Prohlídka Brick House je součástí Uhelného okruhu pro turisty, jenž startuje z Návštěvnického centra pod Bolt Tower.

PROMĚNA DOV: Brick house - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Brick House dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadal před proměnou.

8. díl: TĚŽNÍ VĚŽ NA LANDEKU

Poprvé v našem desetidílném seriálu o nedávné proměně Dolních Vítkovic míříme za brány areálu. Avšak jen geograficky – Landek Park totiž, jak někteří možná nevědí, taktéž spadá pod sdružení Dolní oblast Vítkovice. Na snímku je vyfotografována těžní věž s těžní budovou Dolu Anselm a část kotelny s komínem a strojovnou.

Těžní budova z roku 1915 dříve sloužila k přepravě osob a materiálu do dolu a současně pro vývoz vytěženého černého uhlí z hloubky 620 metrů na povrch.

„V 70. letech byla těžní věž upravena a v roce 2015 prošla generální opravou spočívající v odstranění nefunkční pomocné strojovny z původní konstrukce, která věž zbytečně zatěžovala. Věž byla také kompletně odborně přetřena,“ přiblížila mluvčí Dolních Vítkovic Pavlína Copková.

Dnes těžní budova s věží slouží k přepravě návštěvníků do důlní expozice, kam se lidé svezou v původní těžní kleci. Silně zkorodovaný, více než sto let starý zauhlovací most na tehdejším snímku byl odstraněn a v objektu bývalé stolárny (zcela vpravo dole) je dnes zážitková restaurace s otevřenou kuchyní.

„Prostor bývalého zauhlovacího mostu je dnes součástí sportovně-relaxační části areálu se sportovišti a kempem,“ dodala Copková k vepředu vyobrazené části Landek Parku.

PROMĚNA DOV: Těžní věž - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá těžní věž dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadala před proměnou.

9. díl: ATELIÉRY HLUBINA

V devátém díle seriálu přeměny industriálního areálu Dolních Vítkovic se vrátíme na Hlubinu. Na fotografiích vidíme objekt bývalé elektro rozvodny, který stojí naproti původním koupelnám a dotváří tak specifický charakter historické důlní zástavby. Dříve sloužil jako provoz regenerace pro horníky, dnes je zázemím pro začínající i profesionální umělce.

Co vše se uvnitř, dnes již zcela zrekonstruované historické budovy nachází, vysvětluje ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela: „Kdysi zde byly sauny, rehabilitační prostory a masáže, dnes zde najdeme celkem 17 ateliérů, jež slouží především k dlouhodobým pronájmům. V nich tvoří grafici, architekti, fotografové, umělečtí malíři, v neposlední řadě zde najdeme také tetovací studio,“ říká Koudela.

Budova, jejíž základy pochází z roku 1928, byla před rekonstrukcí v havarijním stavu. Kompletní rekonstrukce včetně zasazení přesných replik původních oken probíhala mezi léty 2013 – 2015 podle projektu inženýra Milana Šramla.

PROMĚNA DOV: Ateliéry - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadají ateliéry dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadaly před proměnou.

10. díl: BOLT TOWER

V jubilejním desátém díle proměny Dolních Vítkovic se nemůžeme vydat jinam než na bývalou vysokou pec č. 1, dnešní Bolt Tower. Nejvyšší stavba Dolních Vítkovic, jejíž základy se datují až do roku 1911, je dnes bezesporu jednou z dominant města. Z její 25 metrové prosklené nástavby se návštěvníci z nejvýše položené kavárny v Ostravě rozhlíží do dalekého okolí, třeba až do Beskyd.

„Nástavba, která je dle návrhu architekta Josefa Pleskota již od roku 2015 zavěšena na ocelových lanech, přes den připomíná šroub – odtud anglický název Bolt Tower, a v noci svítí do dalekého okolí,“ vysvětluje ředitel DOV a průvodce všemi díly našeho seriálu Petr Koudela (na obrázku níže).

V roce 2015 získala Bolt Tower ocenění Stavba roku a byla pokřtěna světoznámým atletem Usainem Boltem. Výkonný ředitel Petr Koudela přišel do Dolních Vítkovic v roce 2009 a byl tak u realizace všech zásadních proměn, které dnes ve světově unikátním industriálním areálu vidíme.

„Původní profesí jsem stavař, a proto pro mě byla tato možnost fascinující. Vzpomínám, jak se po milimetrech zvedala rezavá konstrukce Gongu a jak se vypočítávala nosnost nástavby vysoké pece č. 1. K tomu všemu jsem se dostal díky panu Světlíkovi, který nejen mě inspiroval svými vizemi a nepřízemními představami o technicko-architektonických řešeních celého areálu. To on byl skutečným motorem celé proměny,“ říká Petr Koudela. Ostatně seriál o této proměně si získal svou oblibu, proto jej doplníme o dalších pět pokračování.

PROMĚNA DOV: Bolt tower - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Takto vypadá Bolt Tower dnes - ve fotogalerii najdete podobu před proměnou.

11. díl: NÁMĚSTÍ PŘED U6

Jen málokdo by na první fotografii poznal dnes tak frekventované „náměstí“ mezi Multifunkční aulou Gong a Malým světem techniky U6. Dříve byla téměř celá plocha zastavěna provozními budovami a aparaturami nezbytnými k provozu areálu.

Dnes se jedná o jedno z nejvytíženějších míst Dolních Vítkovic. Volné prostranství, které zároveň tvoří pomyslné centrum areálu, je snadno dostupné z hlediska parkování a zároveň spojuje dva zásadní objekty DOV. „Náměstí je po celý rok hojně vytíženo. Během festivalů jsou zde umístěny stage nebo velkoplošné obrazovky, v zimě zde probíhá rozsvícení vánočního stromu a řada dalších aktivit,“ říká ředitel DOV Petr Koudela.

Základním cílem Dolních Vítkovic je však vzdělávání, proto není divu, že na podzim prostor posloužil jako zázemí pro více než 500 dětí z ostravských základních škol: „Děti zde pod vedením lektorů ze Světa techniky vytvořily obří trojrozměrný model DNA. Tento živý, neustále se pohybující barevný model, zasazený do prostředí industriální architektury byl skutečně dech beroucí, akci určitě zase zopakujeme“ dodává Koudela.

PROMĚNA DOV: Náměstí U6 - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Náměstí před U6 dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadalo před proměnou.

12. díl: ATELIÉRY HLUBINA - Staré koupelny

Ve dvanáctém díle proměny Dolních Vítkovic se znovu vracíme do jedinečných prostor Starých koupelen, takzvaného Brick House na Hlubině. Kdysi zde byly koupelny a cechovny, dnes se tato část objektu proměnila v zázemí umělců.

Při pohledu na tyto fotografie se ani nechce věřit, že se jedná o stejný prostor. „Mezi roky 2013 až 2015 se podařilo celý objekt zrekonstruovat a dnes jsou zde čtyři prostorné ateliéry, ve kterých se nachází například fotografické studio našeho dvorního fotografa Jirky Zerzoně,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Ve stejném objektu, jehož základy pochází z přelomu 19. a 20. století, se dnes konají koncerty v režii Hudebního klubu Brick House DOV, Yoga & Dance Festival, plesy, svatby, ale i další akce. Celý objekt byl v roce 2015 oceněn jako Stavba roku České republiky. „Jsem rád, že spolu s vedlejším objektem elektrorozvodny, kde sídlí například grafické studio Stojkov a řada dalších umělců, je dnes Hlubina líhní nových nadějných umělců i zázemím pro tvorbu těch zkušených,“ uzavírá Koudela.

PROMĚNA DOV: Ateliéry - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Ateliéry Hlubina dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadaly před proměnou.

13. díl: KOVÁRNA

Podruhé se v našem seriálu přeměny Dolních Vítkovic vydáváme do Landek Parku. Snímek představuje proměnu jednoho z nejkrásnějších objektů, který se v areálu národní přírodní památky nachází. Jedná se o objekt Kovárny, ve které se za provozu šachty nacházely dílny a garáž.

„Objekt vznikl v období takzvané Průmyslové secese a pochází už z roku 1900. Díky kompletní rekonstrukci mezi lety 2014 a 2015 dnes může sloužit prakticky ke stejnému účelu jako dříve – je zde dílna a umělecká kovárna,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Dnes je Kovárna prvním objektem, který návštěvník po příjezdu do Landek Parku vidí. Samotný areál však nabízí Ostravanům mnohem širší vyžití.

„Kromě Hornické expozice, která je stále turisticky velmi oblíbená a vytížená, pořádáme v Landek Parku také pobytové tábory pro děti, vedou tudy cyklostezky a nachází se zde tenisové kurty pro veřejnost i kemp s moderním zázemím. Stále častěji zde pak piknikují také rodiny s dětmi či party kamarádů,“ usmívá se Koudela. Landek Park právě v těchto dnech startuje turistickou sezonu, kovárnu i další krásy parku tedy můžete vidět na vlastní oči.

PROMĚNA DOV: Kovárna - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Kovárna dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadala před svou proměnou.

14. díl: VELKÝ SVĚT TECHNIKY

V posledním díle přeměny Dolních Vítkovic se z Landek Parku vracíme zpět do samotného industriálního areálu, konkrétně do Velkého světa techniky. Jediná zcela nová budova byla v Dolních Vítkovicích slavnostně otevřena v září roku 2014. Jejím architektem nemohl být nikdo jiný než Josef Pleskot.

Velký svět techniky dnes splňuje nejpřísnější kritéria moderních evropských science center. Návštěvníkům nabízí čtyři stálé expozice, prostor pro dočasné výstavy, kde je nyní umístěna oblíbená výstava Klamárium, moderní 3D kino, laboratoře a dílny.

Lektorský tým zde ročně odučí stovky vzdělávacích programů pro žáky od mateřských po střední školy. Během prázdnin nabízí příměstské tábory s vědeckou tématikou. Je charakteristický svou prosklenou fasádou a trojúhelníkovým tvarem. V prvním patře se navíc nachází venkovní střešní zahrada, ze které je možné pozorovat panorama vysokých pecí.

Svět techniky Ostrava je součástí České asociace science center. Budova má na svém kontě řadu ocenění, v roce 2014 získala titul Stavba roku, v témže roce byla ještě oceněna jako Ostravský dům roku, o rok později získal Velký svět techniky titul Objev roku v soutěži Czech Event Awards a v roce 2016 první místo v soutěži Zelená střecha roku.

PROMĚNA DOV: Svět techniky - dnesZdroj: Archiv Deníku a DOV
Velký svět techniky dnes - ve fotogalerii najdete, jak vypadal před svou proměnou.

HELENA ESTERKESOVÁ (na snímku vlevo), DANA MILATOVÁ (uprostřed) a MIROSLAVA KAŠTOVSKÁ seděly jako válečné veteránky v čelních řadách při pondělním pietním aktu k 73. výročí osvobození Ostravy.
Výročí osvobození Ostravy si připomenuly i tři válečné veteránky
Místo nynější louky pod ulicí 28. října vznikne v Nové Vsi volnočasový park s in-line dráhou či workoutovými prvky.
Pomůže opětovnému spojení Nové Vsi park? Podívejte se, jak bude vypadat