„Aktuálně i v minulosti jsme učinili všechny kroky k řádnému povolení souboru staveb na Terminálu Heřmanice v areálu manipulačních ploch a v tomto postupu budeme i nadále pokračovat,“ říká mluvčí AWT Lukáš Kresač, podle něhož se dodatečná povolení stavby týkají vybavení terminálu, obsluhy pracoviště a posílení ochrany životního prostředí v okolí.

PRIMÁTORE, KONEJTE

Největší naděje heřmanických obyvatel proto spočívá v petici, kterou politická hnutí Slezská pro život, LEČO a Piráti doručili do rukou primátora Ostravy Tomáše Macury, jehož výslovně vyzývají k jednání.

„Máme za to, že jedinou možností, jak lze do věci možného odstranění Terminálu Heřmanice zasáhnout, je opřít se o petici, kde lidé dali jasně najevo, že se skládkou nesouhlasí,“ říká Eliška Ulehlová z hnutí LEČO. „Vedou se sice různá řízení, ale ne v tom smyslu, jestli je skládka škodlivá, nebo ne. Spíše řeší, kde je na samotném překladišti něco špatně umístěno. Úřady v této věci dříve či později vydají kladná stanoviska, petice proto zůstává jedinou možností,“ je přesvědčena Ulehlová.

Zřejmě i s ohledem na zaslanou petici byla prozatím vedená řízení mající v důsledku snah AWT provoz terminálu dříve či později povolit zastavena. „Obě řízení o odstranění stavby jsou podle našich informací v tuto chvíli skutečně přerušena,“ potvrzuje starosta Slezské Ostravy Richard Vereš s tím, že postoj radnice vůči Terminálu Heřmanice zůstává nadále negativní. „Nyní připravujeme argumentaci za obvod, včetně podkladových materiálů ve formě odborných posudků.“

POSVĚTÍ NEGATIVNÍ POSTOJ ZASTUPITELÉ?

Zaslanou peticí proti uhelné skládce se podle mluvčí města Andrey Vojkovské v úterý zabývala rada města a v březnu o ní budou rozhodovat ostravští zastupitelé, již budou vyzváni zastávat negativní stanovisko vůči existenci skládky. „Máme zásadní problém s tím, že tam vůbec nějaká další otevřená skládka uhlí ve městě je. I v případě, že provozovatel doloží všechna souhlasná stanoviska a povolení, budeme požadovat úplné odstranění skládky a zjišťovat jakékoliv možnosti, které v této věci můžeme podniknout,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová, s čím před zastupitele předstoupí. Vypadá to, že kampaň proti otevřené uhelné skládce se rozjela naplno.

K TÉMATU

Společnost AWT loni na podzim přiznala, že části Terminálu Heřmanice, jak zní oficiální označení místa, kde se překládá uhlí pro koncové spotřebitele, provozuje načerno. Krajský úřad proto nařídil odstranění stavby. Pokud v tom někdo viděl začátek konce obrovské uhelné hromady, možná se mýlil. Provozovatel v rámci vedeného řízení o odstranění stavby pouze doložil, potažmo doloží potřebná dodatečná povolení v záležitostech spíše technického charakteru. Přestože lidé odmítají, že by hromady uhlí měly předepsanou výšku či byla dodržována nutná ekologická opatření, společnost AWT o uzavření terminálu nikdy neuvažovala.