Jednotný bezbariérový přestupní bod, který sníží dopravní zatížení v centru Ostravy. Takový je hlavní účel terminálu Dubina, který měl být původně zprovozněn už v září tohoto roku.

Dostavbu terminálu Dubina provázely problémy s podložím. Měl by začít plně fungovat 13. prosince.

Vyskytly se ale problémy s podložím. „Při zkouškách nebyla naměřena potřebná únosnost. Přivolaný geolog nařídil odtěžení podloží a jeho nahrazení důlní hlušinou a drceným kamenivem. Terminál je v současné době dokončen a už jsou odstraňovány vady a nedodělky. Termín kolaudace je předpokládán kolem 10. října. Zprovoznění je pak spojeno se zavedením nových jízdních řádů, které jsou připravovány na 13. prosince tohoto roku," vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský.

Přestup navíc?

Do terminálu budou zajíždět všechny spoje příměstských linek převážně z oblasti Brušperka a Příboru. Přestože má přestupní uzel snížit emise ve městě, ukončí zde svou trasu jen malé procento autobusů. Většina jím bude nadále jen projíždět. Lidé se ale i tak obávají častějších přestupů.

Změna názvu zastávky:S ohledem na změnu názvu hypermarketu v blízkosti terminálu se v prosinci změní i název zastávky. Nynější zastávka Dubina-Interspar se už bude jmenovat pouze Dubina. Stávající zastávka Dubina se přejmenuje na Václava Jiřikovského.

„Pravda je, že ti cestující, kteří pojedou spojem ukončeným v terminálu a mají cíle cesty po trase příměstského autobusu například do Vítkovic nebo oblasti Ústředního autobusového nádraží (ÚAN), budou mít o přestup navíc. To se však týká jen malé skupiny pasažérů," přiblížil jednatel společnosti Koordinátor ODIS Jan Dvořák a doplnil, že ostatní cestující změnu skoro nezaznamenají.

„Převážná většina spojů, zejména špičkové spoje s vysokým vytížením, pojedou nadále na ÚAN a do terminálu budou pouze zajíždět. Cestující, kteří přestupují již dnes na tramvaje, nebudou mít s ohledem na směrovou nabídku tramvají z terminálu přestup navíc," popsal situaci Jan Dvořák.

Pro lidi však přestupní terminál představuje výraznou změnu a téměř jakýkoli zásah do zvyklostí každodenního cestování bývá problémový. „Budu si muset zvyknout. Už jsem zjistila, že do práce se dostanu za přibližně stejný čas jako doposud. Jde jen o to, navyknout si na nový systém, a to v ranní špičce, kdy hraje roli každá minuta, není jednoduché," přiblížila sedmačtyřicetiletá Dagmar Tichá z Brušperka, která do Ostravy denně dojíždí za prací.

Přestupní uzel staví firma Colas Cz a náklady pokryje z části město Ostrava a dotace Evropské unie. „Stavba si celkově vyžádá 11 814 122 korun včetně DPH," uzavřel resortní náměstek Ivo Hařovský.

K TÉMATU

Nezkrácené spoje jsou vedeny do centra terminálu dvěma trasami:

Linky číslo 371 a 670 budou, s výjimkou vybraných spojů linky číslo 371, vedeny v trase zastávek Dubina Poliklinika Dřevoprodej Důl Jeremenko Český dům Místecká Vítkovice, vysoké pece ÚAN.

Vybrané spoje linky číslo 371 budou vedeny do centra města původní trasou zastávek: U Balcara Žižkovská Benzina Dřevoprodej Důl Jeremenko Český dům Místecká Vítkovice, vysoké pece ÚAN mimo terminál Dubina (Důvodem je snaha rychlého dopravního obsloužení zóny v Hrabové z oblasti Brušperska).

Linky číslo 373, 376, 378, 379, 641 a 664 jsou vedeny v trase zastávek Dubina Bělský les Hotel Bělský les Ředitelství Vítkovic Štramberská Mírové náměstí ÚAN.

Linek MHD číslo 26, 27, 55 a 59 se terminál nedotkne, budou provozovány ve stávajících trasách (i se zajížděním na terminál, tak jako nyní).

Dostavbu terminálu Dubina provázely problémy s podložím. Měl by začít plně fungovat 13. prosince.