Odlehčení stávající konečné zastávky meziměstských autobusů na Gagarinově náměstí, výrazná ekologizace dopravy a v neposlední řadě také vyšší bezpečnost cestujících.

To si od stavby moderního přestupního terminálu Hranečník slibuje město.

Jeho vybudování má v plánu už od roku 2006. V loňském roce měl být dokonce hotov. Vzhledem k tomu, že se však čekalo na verdikt ministerstva financí, zda uvolní potřebné peníze, stavba v minulém roce teprve začala.

„Stavba Terminál Hranečník začala loni v červnu, její předpokládané dokončení je naplánováno na začátek roku 2016. Doprava v tuto chvíli na Hranečníku omezena není. Výluky jsou plánovány až na červenec a srpen, kdy se bude provádět výměna tramvajových kolejí. V tuto chvíli jsou práce na stavbě omezeny z důvodu klimatických podmínek," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Podle ní je vysoutěžená cena projektu 157 milionů korun. Zhruba polovinu nákladů uhradí město, druhou pak ministerstvo financí.

Trolejbusová trať

Současně se stavbou terminálu je v řešení i další projekt. Výstavba trolejbusové trati s napojením na právě budovaný přestupní uzel.

„Trať bude napojena u centra města na již před lety připravené odbočení z křižovatky 28. října a Bohumínské ulice, tedy u Sýkorova mostu. Na opačném konci bude trať ukončena na terminálu Hranečník," upřesnil mluvčí Dopravního podniku Ostrava Miroslav Albrecht.

Délka nově budované obousměrné trolejbusové trati bude asi 2850 metrů.

Včetně konečné zastávky pak bude trolejbus v rámci nové trati zastavovat na čtyřech zastávkách v jednom směru a na pěti ve směru druhém.

„Na trase stávajících komunikací v Těšínské ulici bude využito nynějších autobusových zastávek, v místě ukončení trati na právě budovaném terminálu Hranečník bude trolejbus využívat nová nástupiště tohoto terminálu. V případě nástupní zastávky bude nástupiště sdružené s tramvajovým. V rámci stavby trolejbusové trati dojde také k rekonstrukci pěti nástupišť stávajících autobusových zastávek. Ty budou mít nové obruby a povrch zálivu bude z betonu," uvedl dále mluvčí Albrecht.

Trať by podle něj měla být stavebně dokončena koncem září letošního roku. Vlastní zprovoznění trati však bude závislé na dokončení stavby nově budovaného terminálu Hranečník, které lze očekávat na počátku roku 2016.

Česko-švýcarská spolupráce

Cena stavby je zhruba 60 milionů korun bez daně. Projekt je z 85 procent hrazen z Programu švýcarsko-české spolupráce a zbylých 15 procent půjde z rozpočtu statutárního města Ostravy. Součástí stavby je mimo vybudování vlastní trasy trolejbusové trati také doplnění příslušné infrastruktury.

„Položení trakčních kabelů a úprav ve stávající měnírně umožňujících napájení trati a výše zmíněné rekonstrukce pěti nástupišť stávajících autobusových zastávek," doplnil Miroslav Albrecht.

Lidé, kteří točnou na Hranečníku denně projíždějí, se nového terminálu už nemohou dočkat. Většina z nich je ale nespokojena s termínem stavby.

„Před dvěma lety jsme se těšili, že za rok už to tady bude vypadat k světu. Je rok 2015 a tady to vypadá tak, jak to vypadá. Ze země už zmizela část kolejí, staveniště se musí obcházet, ale nepamatuji si, kdy by se tady naposledy něco dělo. Snad nový termín stihnou. Jezdím přes Hranečník každý den do práce," řekl Deníku Martin Hanzelka ze Šenova.