„Víme o tom. Hned bychom kupovali, jen mít ty miliony,“ tvrdí absolventka „báňské“ a fanynka hornictví Kateřina Polínková. Její přítel Petr Kubinský (byť z jižní Moravy) má někdejší Důl Petr Bezruč s jámou Terezie v takové oblibě, že vytváří v měřítku 1:45 jeho model v době největší slávy a na poslední červnovou sobotu tu chystá přednášku.

Všechny díly seriálu Deníku OSTRAVSKÉ ŠACHTY DNES najdete zde

„Opravdu by si mohli starou těžní věž pořídit. Ale museli by počítat s určitými podmínkami a omezeními. Jedná se o kulturní památky, a pokud by chtěli upravovat jejich vzhled, museli by hledat společná řešení s památkáři,“ říká Jana Dronská, mluvčí s.p. DIAMO. Státní podnik stanovuje ceny řečených objektů na základě znaleckých posudků.

„Nový vlastník musí zajistit plynotěsné stavební oddělení prostoru nad ohlubňovým povalem od využívané části objektu a instalovat monitoring důlních plynů,“ upozorňuje Libor Jalůvka, technik s.p. DIAMO. A zmiňuje dřívější prodeje šachetních budov: Těžní jámy Jindřich v Moravské Ostravě, větrní jámy Hlubina v Dolních Vítkovicích nebo výdušné jámy Šverma 3 v Mariánských Horách.

Hornické Versailles

DIAMO má v aktuální nabídce na svém webu deset položek v areálech bývalých dolů na Ostravsku či Karvinsku. Z kulturních památek jsou v něm kromě lokality Terezie zahrnuty i opravené budovy jam Alexander 1 a 2 s těžními věžemi v Kunčičkách a budova kotelny a skladiště asi z roku 1910 stojící na dřívější šachtě Barbora (kde je též voda, kanalizace, elektřina).

Vážný zájemce je ale jediný – obvod Slezská Ostrava uvažuje o bezúplatném získání nejvyšší zachované těžní věže nad městem. „Je v areálu Dolu P. Bezruč, jenž je strategicky umístěn a vidíme v něm potenciál pro vytvoření určitého centra. Máme zájem o toto území a jeho přeměnění na živý veřejný prostor,“ konstatuje starosta Richard Vereš.

Ze samotné těžní věže jámy Terezie by podle něj mohla vzniknout rozhledna (a stát se velkou konkurencí Nové radnici i haldě Ema). „V okolí zvažujeme vybudování multifukčního skateparku, letního kina či provozování jiných nekomerčních aktivit,“ upřesňuje Vereš. Obvodu by DIAMO předalo historickou strojovnu asi s elektrickým těžním strojem uvnitř.

„Právě v areálu Bezruče jsme nedávno soukromníkovi odprodali jinou budovu strojovny, jež je také kulturní památkou,“ podotýká Dronská. DIAMO prostřednictvím svého odštěpného závodu ODRA přebralo před dvěmi desítkami let s postupným útlumem těžby v regionu téměř sedm set objektů. Skoro polovina nachází nové uplatnění, většinou se zde podniká. Část majetku mají i obce a památkáři.