Většina staveb tohoto města je dodnes charakteristická svou jednotnou podnikovou architekturou a materiálem použitým na jejich stavbu – režným neomítaným zdivem.