Sanace spodku trati pro lepší stabilitu a delší trvanlivost, úprava trolejového vedení a pražce s pružným upevněním kolejnic pro tišší a hlavně rychlejší jízdu jsou hlavní důvody velké prázdninové výluky na Svinovských mostech, kam se konečně vracejí zpět všechny standardní tramvajové linky.

Ilustrační foto.
Jsou tu nové jízdní řády a řadu lidí štvou. Zejména ty, kdo dojíždějí do Ostravy

„Být nejmodernějším dopravním podnikem v zemi neznamená mít jen ta nejmodernější vozidla a způsoby odbavení. Musíte rovněž investovat a zkvalitňovat dopravní cestu. Kvůli bezpečnosti, snížení hluku i zvyšování rychlosti. Obecně je rok 2020, co se investic do dopravní cesty týče, pro DPO rekordní. Celkově letos modernizujeme a opravujeme za téměř 400 milionů korun,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Ke stejnému datu, tedy k 1. září., skončila i generální oprava drážních objektů na tramvajové smyčce Hlučínská. Za 44 milionů korun DPO vyměnil kompletně koleje, vybudoval nová nástupiště a veškeré zázemí pro řidiče. Samozřejmě nechybí ani nové osvětlení a bezpečnostní kamery. Poblíž zároveň vzniká P+R parkoviště.

K TÉMATU

Tramvajová smyčka Hlučínská
investorem u samotné tramvajové smyčky je DPO (44 mil. Kč), investorem parkoviště P+R je SMO (24 mil. Kč)
zhotovitel: OHL ŽS,
bezbariérová nástupiště, nový přístřešek (resp. zastřešení větší části nástupiště v designu blížícím se novému městskému standardu, sociální zázemí pro řidiče i pro veřejnost (pro veřejnost nebude hned 1. 9.)
uvnitř smyčky je odstavná plocha pro autobusy (nyní např. pro výlukové autobusy, ale do budoucna i pro naše parciální trolejbusy, které by tam mohly mít někdy konečnou)
smyčka i po opravě konečná pro linky 8, 14.
důvodem rekonstrukce smyčky je návaznost na projekt města P+R parkoviště (čili mimo jiné, aby se přes naše koleje dalo vjet na P+R)
ekologizace dopravy => komfortní přestup i z individuální dopravy na veřejnou
od září rekonstrukce přilehlé křižovatky (jízdní pruhy atd., tzn. teprve příprava na P+R)
součástí investice DPO je velká LCD obrazovka na střeše budovy zázemí, která budu sloužit k lepší informovanosti jak cestujících, tak i např. řidičů projíždějících aut, kteří se dostanou informaci o P+R a odjezdech spojů do centra)
výrazně se tedy zlepší komfort, informovanost a bezpečnost (osvětlení, kamerové systémy napojené na Policii).

Rekonstrukce trati Nová ves – Třebovice
investice 130 mil. Kč
zhotovitel: sdružení firem Strabag rail + Eurovia
projektant: Dopravní projektování
délka opravovaného úseku - 2,1 km
zvyšování rychlosti na 80 km/hod. (Stadlery 80 km/h, Tria 70, 80 km/h, Varia 65 km/h), úspora cca 20 sec. (oproti 60 km/h)
použitá technologie: konvenční železniční svršek, tzn. štěrkové lože, pražce s pružným upevněním kolejnic, sankce spodku pro vyšší stabilitu a trvanlivost
na mostech jsou použity zejména kvůli výšce dřevěné pražce, na zbytku trati betonové pražce
stabilizace předmostí (prolévání štěrkového lože pryskyřicí)
úprava trolejového vedení na 80 km/h, kvalitnější vícebodové zavěšení, původní trakční stožáry
v souvislosti se zvýšením rychlosti nabývá na významu investice do antikolizních systémů

Prezentace dvou dvoupatrový autobus, které chce město Ostrava využívat k turistickým účelům, 10. srpna 2020 v Paskově.
PODÍVEJTE SE: Tohle jsou výletní doubledeckery pro Ostravu! Zatím ale nevyjedou

Zvyšování rychlosti:
Na tramvajových tratích, vedených po pozemní komunikaci, je nejvyšší rychlost 50 km/h, na tratích na samostatném tělese 60 km/h s tím, že návěstím lze místně rychlost ještě zvýšit až na 80 km/h. Dosud byla na vybraných úsecích povolena rychlost až na 65 km/h, od 1. 9. 2020 tedy až 80 km/h. Dále je omezena rychlost jízdy přes výhybky a křižovatky na 10 až 20 km/h, kde opatření na zvýšení rychlosti také připravujeme (např. J. Kotase již dnes 30-40 km/h a přibydou ještě některé další vhodné).

Vhodné úseky pro zvýšení rychlosti na 70 až 80 km/h byly vybrány s ohledem na dostatečnou délku mezizastávkových úseků, dopravní situaci i okolní zástavbu. Realizace stavebních úprav bude probíhat postupně do 2022, přičemž až 85 % nákladů by mohlo být kryto z Operačního programu Doprava. Náklady budou ještě upřesňovány podle výsledků VZ.

Lidé se sešli na demonstraci NE diktatuře roušek!, kterou uspořádala iniciativa Myšlením ke svobodě, 31. srpna 2020 v Ostravě na Masarykově náměstí.
OBRAZEM: Ne rouškám v Ostravě! A též vládě, komunistům, estébákům...