Jednalo se o pacienta, který utrpěl zranění a popáleniny na 10 procentech těla.

„Pacienta jsme propustili v celkově velmi uspokojivém stavu a jak je v těchto případech obvyklé, za měsíc přijede k nám na kliniku na kontrolu,“ uvedl primář oddělení Vladimír Petráš.

Druhý muž, jehož stav byl bezprostředně po výbuchu kritický, zůstává stále hospitalizován ve FNO. Jeho rodina si však nepřeje zveřejňovat jakékoliv informace o jeho aktuálním zdravotním stavu.

Důlní plyn metan explodoval v podzemí černouhelného Dolu ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku ve čtvrtek 20. prosince 2018. Třináct horníků, z toho dvanáct polských a jeden Čech, byli na místě mrtví, dalších deset horníků bylo zraněno, z toho dva těžce. Jedná se o nejtragičtější událost od roku 1990, kdy v Dole 1. máj (Barbora) v Karviné přišlo o život 30 horníků.

Nadace OKD zřídila na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti za účelem humanitární pomoci rodinám obětí důlního neštěstí sbírku, kterou podpořilo i několik dárců ze zahraničí. Lidé a firmy mohou finanční dary zasílat až do konce ledna 2019 na bankovní účet číslo 342 342 342/0800, který byl pro tento účel zřízen.

Druhé konto, s číslem 1657156389/0800 a s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí, spravuje Spolek Svatá Barbora. Peníze dostanou sirotci po hornících, budou rozděleny rovným dílem mezi desítku dětí. Sbírka dnes, v úterý 15. ledna, jak uvedla pro Českou televizi ředitelka spolku Monika Němcová, končí.