Revitalizace tramvajové trati probíhá od podjezdu zastávky MHD Hrabůvka-kostel přes zastávku Hrabůvka-poliklinika až ke kruhovému křížení ulic Dr. Martínka a ulice Horní. Od konce října 2020 zde společnost Arbor Moravia zatravňuje pruh mezi kolejemi, a to od obrubníku k obrubníku, v délce 691 metrů a v obou směrech.

Začne modernizace frekventované zastávky Kotva a tramvajové trati.
Frekventované zastávky MHD v Ostravě-Jihu dostanou novou tvář

Podle jednatele společnosti Jána Marka jde o nový projekt, který se slučuje zachycení podstatného množství srážek, její retence v místě a využití pro zelený kryt drážního tělesa. Podstatou projektu je také snížení hlučnosti, retence vody a její využití v krajině, zlepšení mikroklimatu. 

Rozchodníky - odborný název Sedum - jsou sukulentní rostliny z čeledi tlusticovitých. Pochází ze severní části Země a také z Afriky a Jižní Ameriky. Ve světě existuje asi 400 druhů rozchodníku. Barvy listů mohou být zelené, modrošedé, červenohnědé, bronzové. Květy se tvoří v klastrech barvy bílé, žluté bronzové a růžové.

Z hlediska technologie byly nejprve položeny pruhy z umělé hmoty, které zadržují vodu, na tuto část byla položena technická textilie a fukarem položena hliněná hmota.

Na tuto byly pokládány zelené koberce speciálně vypěstovaného druhu trávy rozchodníku, který vyroste maximálně do výšky 2 - 5 centimetrů. V materiálu je asi devět druhů rozchodníku.

"Na projektu se podílejí dodavatelé z celé České republiky. Využívají se a podporují recyklované materiály. Výhodou projektu je jednoduchost a možnost vyjmutí při opravě tramvajové trati a opětovné instalace na to samé místo. V současné chvíli můžeme tvrdit, že 1 metr čtverečný zadrží 35 - 40 litrů vody," informoval mimo jiné Ján Marko, jednatel společnosti Arbor Moravia.

Dopravní podnik Ostrava.
Dopravní podnik Ostrava letos investuje rekordních 380 milionů do oprav

K TÉMATU

Humanizace (ozelenění) tratí
Ozelenění tramvajové tratě v Ostravě-Jihu je součástí souboru projektů částečně financovaných z operačního programu Doprava. Cílem je zmodernizovat již konstrukčně zastaralé tratě a humanizovat – zatraktivnit vzhled - tratí i pro nejbližší okolí.

Pro humanizaci tratě se v Ostravě v současné době využívá několik druhů ozelenění s potřebou umělé, nebo pouze dešťové závlahy. Především se jedná o travnatý porost nebo výsadbu suchomilných rozchodníků (tzn. postačí dešťová závlaha).

Pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě již proběhl na Frýdlantských mostech, tedy v části úseku od tramvajové zastávky Náměstí republiky po zastávku Karolina, kde byly v rámci testování umístěny hlukové absorbéry osázené rozchodníkovými pásy.

Na realizaci humanizace tratě výsadbou suchomilných rozchodníků na ulici Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce vypsalo Statutární město Ostrava v květnu 2020 veřejnou zakázku na poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu včetně zajištění prací související s následnou údržbou po dobu 2 let - více o projektu se dočtete na Fajnova.cz