Biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva, listí, plevel, spadané ovoce a podobně, mohou lidé odevzdávat do příslušných sběrných dvorů. Ty přijímají až v množství, které se vejde do přívěsného vozíku. Tato služba ale není poskytována podnikatelům. Sběrný dvůr je stálá sběrna, která občanům slouží k odkládání nebezpečného a objemného odpadu vznikajícího při běžném chodu domácností. V menších obcích či okrajových částech města většinou funkci sběrného dvoru nahrazuje mobilní sběrna nebezpečného odpadu, jejíž přistavení určuje a občanům ho dává na vědomí úřad městského obvodu či obce. Ten rozhoduje i o rozmisťování velkoobjemových kontejnerů naobjemnýodpad.