„Portály nabízí moderní a přehlednou prezentaci obvodů v jednotném stylu a systému navigace. Uživatelům tak zajistí jednodušší a rychlejší hledání potřebných informací. Už prvního září spustil novou podobu svých stránek obvod Moravská Ostrava a Přívoz, v pondělí pátého září zprovozní svůj nový web Slezská Ostrava. Poruba se k nim připojí dvanáctého září,“ informovala porubská mluvčí Jana Končítková.

Cílem přestavby webových stránek www.moap.cz, www.slezska.cz a www.moporuba.cz je sjednocení vzhledu i obsahu s oficiálním portálem města Ostravy www.ostrava.cz. Uživatelé se na stránkách mohou orientovat pomocí čtyř základních tematických okruhů – O městském obvodu, Radnice, Občan a Informační rozcestník.

„V nich návštěvník pomocí přehledné stromové nabídky může pohodlně vyhledat to, co potřebuje. Na hlavní stránce se budou zobrazovat také aktuality z dění v našem obvodu. K obnově webových stránek došlo po několika letech, hlavním důvodem změny bylo vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých stránek a změna grafické prezentace ostravských městských obvodů,“ vysvětlila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Na nové podobě stránek se podílely desítky zaměstnanců jednotlivých úřadů městských obvodů.

„O nových stránkách pro obvody se začalo mluvit už počátkem roku 2010. Školením kvůli novým stránkám musela projít řada zaměstnanců zařazených do našeho úřadu včetně všech vedoucích odborů. Práce na jejich nové podobě byla náročná a zdlouhavá, ale výsledek stojí za to,“ doplnil Petr Tobolík, vedoucí odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Ten vidí hlavní přínos nového portálu pro občany ve snadné orientaci a moderní podobě stránek.

Městské obvody vyšly vstříc požadavkům města, které postupně sjednocuje všechny internetové prezentace v působnosti města Ostravy, a to zejména kvůli zjednodušení šíření webových informací a zlevnění provozu stránek. „Sjednocení má přínos nejen pro uživatele, ale i pro editory, kterým umožňuje sdílení obsahu stránek mezi městem a jednotlivými městskými obvody,“ dodala Končítková. Jak doplnila, nové grafické i věcné uspořádání navede uživatele přímou cestou ke konkrétním informacím.