O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů, jakými jsou např. vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor.

„Jedlé tuky mají vlastnost ztuhnout v kanalizacích měst do kompaktních celků. Problémy působí tuky vzniklé jako odpad při smažení, stejně jako oleje například z konzerv sardinek nebo oliv“, říká Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností. Doplňuje, že ztužené tuky vzniklé smažením v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou a působí snížení průtoku kanalizací, které může vést až k jejímu ucpání. Další typ tuků tzv. jedlé oleje shlukují díky své vazkosti nerozpustný obsah kanalizace, což rovněž vede k ucpávání potrubí. „Tuky současně zanášejí čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, a tak snižují celkovou účinnost čistícího procesu a zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Jejich ekologická likvidace v domácnostech je přitom snadná a pohodlná.“, dodala Vanková. Vysbíraný olej není obyčejný odpad, naopak má své druhotné využití při výrobě biopaliv.

Obyvatelé, kteří vylévají tuky či jedlé oleje do kanalizace prostřednictvím svých přípojek si mnohdy neuvědomují, že právě největší problém mohou způsobit sami sobě. Malé profily vnitřních rozvodů a přípojek kanalizace se právě zanesou mnohem dříve než hlavní kanalizace. Není pak výjimkou, kdy si tak sami způsobí vytopení svého obydlí. To se pak rychle promění Vánoce místo svátků klidu v nezapomenutelný zážitek spojený s likvidací škod a místo vůně smaženého kapra je obydlí nasyceno zápachem z odpadu. Samotné vyčištění ucpané přípojky může z kapes neukázněných producentů vytáhnout nejednu tisícikorunu, která pak bude chybět na dárky, které jistě udělají větší radost. Toto by tak měli mít všichni na paměti a ve vlastním zájmu likvidovat tuky a oleje správně.

Minutový spot vysvětluje poutavě ilustrovanou formou důsledky vylévání tuků do toalet nebo umyvadel v českých domácnostech. „Pomalu se blíží Vánoce a tradiční příprava štědrovečerního kapra smaženého na tuku. Budeme rádi, když obyvatelé Moravskoslezského kraje už tyto svátky tento odpad zlikvidují správně a ekologicky. Tudíž, že jej nechají zchladit a poté jej posbírají do nádob nebo PET lahví,“ řekla Vanková. Upřesnila také, že slévání těchto tuků do skleněných lahví není vhodné kvůli možnému rozbití skla a poranění personálu, který tento odpad dále zpracovává.

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost. Způsobují technické problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Chovat se ekologicky má proto i ekonomický význam.